Wat is SRO?

self regulation.jpg

Een SRO is een 'Self Regulating Organisation', een non-profit organisatie die de zelfregulering inzake reclame organiseert.

In België is de SRO het Communicatie Centrum (CC), opgericht in 1967 als 'Raad voor de Reclame'. Deze wordt geleid door de verenigingen die adverteerders (UBA), reclamebureaus (ACC) en media (VIA, Belgian News Media, WE MEDIA, Associatie van Exploitanten van Aanplakborden) vertegenwoordigen.
Onder het CC ressorteert de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) die sinds 1974 klachtendossiers behandelt, daarover beslissingen neemt, en media oplegt om gewraakte campagnes van adverteerders te staken.

De kerntaken van het CC zijn:

  • de uitwerking en de opvolging van de reglementering (autodisciplinaire codes, reflectiefora over ethiek en de opvolging van wettelijke regels);
  • de controle op de naleving die reglementering: advies en beslissingen van de JEP;
  • het uitvoeren van de beslissingen van de JEP;
  • het proactief informeren en sensibiliseren van de sector, de overheid, de ngo’s en het grote publiek.