Wat is Zero Party Data?

What-is-zero-party-data.jpg

Zero-Party Data verschillen van de drie andere gegevenstypen (1ste, 2de en 3de) omdat ze verstrekt worden door de consument en dus niet afgeleid worden van zijn gedrag. 

Het gaat om informatie die de klant met het bedrijf of merk wil delen. In tegenstelling tot bepaalde andere technieken die gebruikt worden om data te verzamelen zijn deze gegevens niet invasief van aard: ze worden altijd met volledige instemming verstrekt.

Zero-Party Data worden heel eenvoudig gesprokkeld, door de klant te bevragen over zijn situatie of noden. Het betreft in het bijzonder de gegevens die een klant doelbewust en proactief met een merk deelt, zoals maar niet beperkt tot de data uit zijn voorkeurencentrum, zijn koopintenties, zijn persoonlijke context en hoe hij door het merk herkend wil worden.

Voorbeelden:

  • "Hoe vaak wilt u e-mails van ons ontvangen?"
  • "Welk type content ziet u graag?"
  • "Hoe is uw laatste bezoek aan onze shop u bevallen?"

Zero-Party Data bieden marketingspecialisten de mogelijkheid om waardevolle, bruikbare en ethische informatie over hun klanten te verzamelen, in een tijd waar gegevensverzameling en datagebruik alles behalve vanzelfsprekend zijn.

Data & Technology Research & Insights