Wat is Data Visualization?

Dashboarding.jpg

Datavisualisatie is de voorstelling van data of informatie in een diagram, grafiek of andere visuele weergave. Afbeeldingen lichten de relatie tussen de data toe. Datavisualisatie maakt het makkelijker om trends en patronen te ontwaren.

Door de opkomst van big data moeten we in staat zijn om steeds grotere datahoeveelheden te interpreteren om weloverwogen beslissingen te nemen.

Enkele voordelen van datavisualisatie:

Meer inzicht

Het helpt data van verschillende bronnen met elkaar in verband te brengen, waarna de gevormde patronen en trends meer duidelijkheid scheppen.

Betere besluitvorming

Datavisualisatie tilt het besluitvormingsproces naar een hoger niveau. Kritische beslissers hoeven geen kostbare tijd meer te verdoen aan het filteren van data om de nodige inzichten bloot te leggen. Ze analyseren zich niet meer lam en kunnen sneller weloverwogen beslissingen nemen.

Meer betrokkenheid

De combinatie datavisualisatie en datastorytelling kan helpen om uw doelpubliek voor u te winnen en ze te engageren. Het kan meer diepgang toevoegen aan de informatie die u wilt delen en helpt u om uw boodschap doelgerichter over te brengen.

Brede inzetbaarheid

Verwerk de data op verschillende manieren voor verschillende facetten van uw business – van social media tot reclame.

Data & Technology Research & Insights