Negen vragen aan Ingrid Bouchez, Valipac

Ingrid Bouchez2.png

In deze rubriek laten we wekelijks een UBA-lid aan het woord over zijn/haar merk en passies. Wat drijft hen? Wat inspireert hen?  Vandaag stellen we onze 9 vragen aan Ingrid Bouchez, Communication Manager bij Valipac

Wie is Ingrid Bouchez?

Ik ben afkomstig uit de streek van Mons, volgde een talenopleiding (Engels/Duits) en woon al meer dan 20 jaar in Vlaanderen. Van in de tijd dat ik voor Valipac ben beginnen te werken, eigenlijk. M'n focus lag lange tijd op data-analyse en business intelligence, tot ik in 2018 werd aangesteld tot hoofd van de afdeling communicatie. Ik ben verantwoordelijk voor zowel de bedrijfs- als operationele communicatie. Dat rijke traject heeft ertoe geleid dat ik mijn communicatie vandaag perfect weet af te stemmen op de realiteit op het terrein.

Waarvoor staat Valipac en wat is jullie ambitie?

Valipac organiseert de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. Zo moeten bedrijven die verpakte goederen op de markt brengen in België kunnen aantonen dat 80% van hun verpakkingen gerecycleerd worden op jaarbasis. De meeste van hen kunnen onmogelijk op hun eentje aan die verplichting voldoen. Daarom sluiten ze zich aan bij Valipac. België staat bekend als voorloper in Europa omdat ons land het enige is dat een specifiek systeem voor bedrijfsmatige verpakkingen heeft. En we doen het voortreffelijk: al bijna 25 jaar overschrijden we het recyclagepercentage dat de Belgische autoriteiten opleggen.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen voor 2021?

De industriële wereld betreedt een nieuw tijdperk: dat van de circulaire economie. Valipac heeft zich ten doel gesteld zijn klanten in die overgang te begeleiden door zijn acties op 4 pijlers te concentreren: de bedrijven aanmoedigen om hun afval van bedrijfsmatige verpakkingen beter te sorteren, een maximale traceerbaarheid van de bestemmingen van dat afval garanderen, lokale recyclage stimuleren en ten slotte de recycleerbaarheid en de circulariteit van bedrijfsmatige verpakking promoten. Al die actiegebieden vragen om een verder doorgedreven en gerichtere communicatie, want alleen zo kunnen we samen naar een duurzame wereld evolueren.

Op welke realisatie(s) van uw bedrijf of merk bent u het meeste trots?

Valipac heeft de voorbije jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Mijn eerste opdracht als hoofd communicatie was om de rebranding van onze organisatie in goede banen te leiden. Daarvoor hadden we onze visie, onze missie en onze waarden geherformuleerd. Op basis van die definities ontwikkelde onze externe partner een huisstijl die naadloos aansluit op de nieuwe identiteit van Valipac. Ik persoonlijk ben in januari 2018 weer van nul gestart. Ik moest mijn nieuwe job al doende leren en al heel snel beslissingen nemen. Nu kijk ik met voldoening terug op de weg die ik sindsdien heb afgelegd.

Wie of wat is uw grootste inspiratiebron? Of waar put u energie uit?

Ik vind mijn inspiratie en energie in de talrijke informele contacten met de mensen met wie ik beroepsmatig in contact kom. Wij zijn een klein team van amper 25 man. De cultuur die bij ons heerst, is er een van overleg, van kennis delen. Als ik weet wat er op de andere afdelingen en in de buitenwereld beweegt, kan ik nooit uit de lucht vallen. Het inspireert me tot nieuwe acties. Daarnaast vormen de data die we over het sorteergedrag van bedrijven verzamelen een waardevolle inspiratiebron. Ze helpen ons profielen te bepalen en onze communicatie te personaliseren.

Welke ontmoeting of gebeurtenis heeft een grote impact gehad op uw professioneel leven?

Elke ontmoeting op elke dag in mijn leven, in de privé- of de beroepssfeer, drukt haar stempel op hoe ik mijn werk doe. Ik ben erin geslaagd me te laten omringen door mensen die me geleerd hebben om de dingen ook eens vanuit een andere hoek te bekijken, om mezelf in vraag te stellen en te blijven evolueren.

Wat is uw favoriete hobby en waarom?

Ik heb een onstilbare honger om steeds weer nieuwe dingen te leren, al ben ik eerder een cultuurmens dan een sporter. Ik lees veel, ga graag naar het toneel, bezoek schilderijen- en fototentoonstellingen. En ik ga graag op citytrip om nieuwe culturen te ontdekken. Daarnaast droom ik ervan om een opleiding meubels restaureren te volgen.

Welk boek/welke film/museum moet iedereen volgens u gelezen/gezien hebben? 

Iedere man of vrouw heeft zijn eigen interesses. Daarom vind ik niet dat er dingen zijn die je in je leven ab-so-luut gezien of gelezen moet hebben. Persoonlijk heb ik een zwak voor de Vlaamse Primitieven, omwille van de finesse en diepgang die ze in hun penseelstreken legden. En in een heel ander genre: de foto's van David LaChapelle en Erwin Olaf. Op het gebied van films heb ik al een keer of 20 "The Bridges of Madison County" en "Out of Africa" gezien. En telkens weer huil ik tranen met tuiten.

Welke levenswijsheid of gouden tip wilt u onze leden nog meegeven?

Blijf nieuwsgierig en leef in het nu. Het verleden kun je niet veranderen. Neem er vrede mee en ga vooruit. Wees optimistisch. Met een beetje geluk en vooral heel veel goede wil zijn we allemaal tot mooie dingen in staat.

We danken Ingrid van harte voor haar bijdrage. Wilt u ook deelnemen aan deze rubriek? Mail dan naar Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via kristin@ubabelgium.be