UBA werpt licht op de #MediaGaps

MediaGapsSeries.jpg

Adverteerders staan voor 5 grote uitdagingen bij het realiseren van hun media-ambities. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van WFA in samenwerking met Ebiquity. 

De uitdagingen die adverteerders moeten overwinnen zal UBA in kaart brengen in de reeks #MediaGaps.

De vijf sleutelgebieden waar velen mee worstelen zijn :

Uit de "Media Capability Gap" blijkt dat de rol van medialeiders aan belang wint. Nieuwe verantwoordelijkheden worden genomen, met een groeiende focus op brand safety, maar ook op de ethische dimensie van media-investeringen. Medialeiders zijn vandaag niet alleen belast met investeringen die tot een positieve ROI voor het merk moeten leiden, maar moeten zich nu ook afvragen of dit de juiste keuzes zijn voor het milieu, de consument en de maatschappij in het algemeen.

Adverteerders worden door het veranderende beslissingsproces geprikkeld om hun mediamodel regelmatiger te herzien. Daarbij moeten zij zich buigen over de bovenvermelde Media Capability Gaps: de gebieden waarop de huidige aanpak onvoldoende is tegenover het belang dat de medialeiders eraan hechten.

Media