Media gap #2 : duurzaam ondernemen

MediaGapsSustainability.jpg

Als mediagroep die muzikale radiozenders verenigt is NGroup, met 1,4 miljoen luisteraars per week, ervan overtuigd dat zij een rol te spelen heeft in de evolutie van de wereld. Sinds hun stichting, kozen ze om dit op een positieve en geëngageerde manier te doen, op alle niveaus van het leven: maatschappelijk, ecologisch, economisch en sociaal.

Radiostations hebben als massamedium het buitengewone geluk te beschikken over een onuitputtelijke hulpbron: radiogolven. De Franstalige mediagroep heeft besloten om die golven als een massaverenigingswapen in te zetten: de missie is om via muziek, woorden en daden positieve golven te verspreiden die niet alleen duurzaam zijn, maar ook energie geven.

Het doel is bij te dragen tot een betere wereld door middel van concrete initiatieven die rond 4 pijlers werden ontwikkeld:

  • Koolstofneutraal: het enige C02-neutrale medium sinds 2014 - na maximale vermindering van het verbruik en compensatie van het saldo -, streeft de NGroup ernaar om tegen 2030 geen koolstofdioxide meer te produceren
  • Opbouwende journalistiek: sinds 2016 zet de redactie zich in voor deze meer evenwichtige en genuanceerde journalistiek, die de kiemen van oplossingen bevat in plaats van angstzaaiende of sensatiebeluste journalistiek.
  • Een participatief, geëngageerd beleid met aandacht voor menselijke waarden waar autonomie, vertrouwen en wederzijds respect centraal staan. Teams werken dit jaar interne en externe acties uit op basis van de vier Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
  • Een wereld van muziek. Een wereld zonder muziek zou niet menselijk zijn. NGroup heeft altijd geloofd dat muziek en de animatie die ermee gepaard gaat, de harten en geesten van de luisteraars kalmeren en transformeren. Of we nu geloven in de genezende kracht ervan of niet, muziek is goed voor ons en zorgt voor ons.

De mediagroep probeert niemand de les te geven, maar de klimaatnoodsituatie vereist dat we allemaal actie ondernemen. Elk gebaar en elke seconde tellen. Bedrijven hebben de middelen om de onzekere wereld van vandaag op een duurzame en regeneratieve manier om te vormen. Bedrijven beseffen meer dan ooit dat ze verder moeten kijken dan alleen winst. Ze moeten een ethische en eerlijke dimensie ontwikkelen door zich nadrukkelijker in dienst te stellen van de gemeenschap en waarde te creëren voor iedereen. De grootste uitdaging van de 21ste eeuw zal zijn om elke mens een waardig leven te laten leiden, met respect voor de beperkingen van onze planeet. Bedrijven hebben geen keuze meer. Zij moeten zorg dragen voor de planeet en haar bewoners, want zonder hen zouden ze geen bestaansreden of rijkdom kennen. Het is hun verantwoordelijkheid om zich te engageren en de strijd aan te binden tegen de klimaatopwarming en voor sociale rechtvaardigheid. Het een kan niet zonder het ander. En dat zal altijd zo zijn. Gelukkig bevinden de media zich in de positie om het goede voorbeeld te geven.

Met dank aan NGroup

 

 

Media Sustainability