Media gap #5: leidt e-commerce tot silo’s ?

e-commerce gap.jpg

Door de pandemie en de verschuiving van de consument naar e-commerce hebben veel merken en adverteerders behoefte aan (in-house) expertise op dit gebied. Volgens de Media Gap studie van WFA & Ebiquity blijkt dat geen enkele respondent tevreden was met de huidige e-commerce mogelijkheden.

De reden van ontevredenheid met de huidige situatie zou wel eens budgetair kunnen zijn. Zo is het dat slechts 28% van media- en marketingteams effectief verantwoordelijk zijn voor een volledig e-commerce budget. In 36% van de gevallen is het budget een gedeelde verantwoordelijkheid tussen marketing en sales.

media gaps e-comm
Bron: The Media Capability Gap (WFA, 2021)

Deze gedeelde budgetverantwoordelijkheid betekent dat teams binnenin een organisatie niet altijd zullen toewerken naar een gemeenschappelijk doel en zo loopt men het risico te vervallen in silo's. Wanneer teams binnen een onderneming individualistisch zijn gestructureerd, zal de organisatie aan die teams ook specifieke doelstellingen en KPIs opleggen. Dit leidt onvermijdelijk tot collega's die elkaar niet begrijpen en het oneens zijn over hoe succes wordt geattribueerd, hoewel ze in verwante disciplines actief zijn en eigenlijk dezelfde gemeenschappelijke "end goal" voor ogen zouden moeten hebben.

Samenwerken tussen interne teams moet dus cross-silo gebeuren waarbij men incentives, meetbaarheid en doelstellingen duidelijk en helder definieert.

Vandaag en op middellange termijn zal het samenwerken tussen teams een groot pijnpunt blijven. Een geïntegreerde communicatiestrategie uitwerken zal altijd de uitdaging zijn voor een adverteerder. We hebben in de voorbije jaren gemerkt hoe beïnvloedbaar het medialandschap kan zijn door externe factoren, en dat maakt het uitwerken van een geïntegreerde aanpak net ietsje uitdagender. Echter weten we dat ondanks de komst van GDPR, ad blockers of het verlies 3rd party cookies, er steeds gewerkt werd aan alternatieven, innovaties en verbeteringen. Zulke initiatieven hebben als doel om de media en marketing sterker te maken.

Zodra we in deze processen ook rekening houden met de doelstellingen van de onderneming in zijn geheel, kunnen we zeker spreken van een positieve evolutie.

Media Agency E-commerce & Sales