Wat is Attribution modelling?

outil d’analyse.jpg

'Attribution modelling' is een analyse-instrument om de effectiviteit van de verschillende contactmomenten van de klant tijdens zijn customer journey te bepalen.

Het is een methode om beter te begrijpen welke kanalen het belangrijkst zijn om de klant te overtuigen om tot aankoop over te gaan.

Er zijn verschillende attributiemodellen die elk op hun manier een bepaalde waarde toekennen aan de verschillende touchpoints en aldus de ROI van elkkanaal berekenen. De belangrijkste zijn: first interaction, last interaction, last non-direct click, linear, U-shaped, W-shaped, time-decay en algorithmic. Er is geen 'beste' model. De verschillende modellen geven tekens een ander perspectief op het belang en de waarde van de diverse touchpoints. Het meest gebruikte model is 'time-decay' waarbij meer waarde aan een touchpoint wordt toegekend naarmate de klant dichter bij het aankoopmoment komt.

Om aan attribution modelling te kunnen doen is het belangrijk om voldoende data hiervoor te verzamelen. Hiervoor worden tools ingezet zoals Google Analytics.

Data & Technology Research & Insights