Ipsos Global Predictions 2022: de Belgen maken zich ongerust over de economie en de toestand van de planeet

plane earth.jpg

Zoals gebruikelijk bij het begin van het nieuwe jaar heeft Ipsos de resultaten gepubliceerd van een groot wereldwijd onderzoek dat op zijn Global Advisor-platform werd gevoerd bij meer dan 22.000 mensen in 33 landen, waaronder België (een duizendtal respondenten tussen 16 en 74 jaar in ons land). Het doel van de studie is het heersende maatschappelijke klimaat in kaart brengen. Uit de resultaten blijkt dat onze medeburgers niet erg optimistisch zijn over de economie en dat ook de toestand van de planeet een bron van ongerustheid is.

Acht op de tien Belgen bestempelen 2021 als “een slecht jaar voor het land” en slechts 58% van de Belgen is optimistisch voor het jaar 2022 (tegenover 77% wereldwijd). 44% schat dat de globale economie sterker zal zijn dan in 2021 (versus 61% wereldwijd). De op hol geslagen inflatie leidt er ook toe dat 83% van de Belgen (versus 75% wereldwijd) vreest dat de prijzen sneller zullen stijgen dan de lonen. 

Verder verwacht 66% van de Belgen extremere weersomstandigheden dit jaar (versus 60%). Allicht spelen de overstromingen van afgelopen zomer een rol bij die angst. De Belgen vrezen ook meer dan het gemiddelde wereldwijd dat een natuurramp een van de grote steden in ons land zal treffen (42% versus 39%). 

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat hackers, gemanipuleerd door een buitenlandse mogendheid, een algemene IT-stilstand veroorzaken: 44% van de Belgen gelooft dit (versus 38% wereldwijd). 
 
Tot slot is er nog een opvallende bevinding, die ongetwijfeld minder anekdotisch is dan ze lijkt: slechts 11% van de Belgen gelooft dat zij toleranter tegenover anderen zullen zijn. Het gemiddelde wereldwijd is 28%.

Documenten

Data & Technology Research & Insights Sustainability