Merken & Sustainability: Member case Ikea

Ikea_revivre.png

In deze reeks rond Environmental Sustainability laten we onze leden aan het woord. Wat zijn hun ambities op dit vlak? Wat realiseren ze concreet? Welke tips geven ze mee? We stelden enkele vragen over de aanpak van Ikea aan Gregory Bauduin, Marketing Manager.

Wat is de missie van Ikea en wat is jullie ambitie op vlak van duurzaamheid?

De missie van IKEA is "een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen". Het respect voor onze natuurlijke rijkdommen zit in ons DNA ingebakken sinds de oprichting van het bedrijf door Ingvar Kamprad in een arme landbouwstreek in Zweden, waar het leven hard was en de middelen beperkt. De beschikbare middelen optimaal gebruiken loopt als een rode draad doorheen de geschiedenis van IKEA.

Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid steunt dan ook op drie belangrijke pijlers:

  • zo veel mogelijk mensen inspireren en de kans geven er een gezondere en duurzamere levensstijl op na te houden;
  • een circulaire aanpak integreren in onze activiteiten en onze klimaatimpact verminderen door op een respectvolle wijze om te gaan met natuurlijke rijkdommen, ecosystemen en biodiversiteit;
  • er alles aan doen om iedereen gelijke sociale rechten en kansen te bieden door het stimuleren van inclusie, gelijkheid en diversiteit.
Welke acties onderneemt Ikea om de klimaatimpact te verminderen?

IKEA streeft ernaar 100% circulair te zijn tegen 2030. Met dat doel voor ogen verminderen we ons eigen afval, stellen we oplossingen voor om de levensduur van onze producten te verlengen en investeren we zo veel we kunnen in circulaire producten, die gemaakt zijn van gerecycleerde of hernieuwbare grondstoffen.

We proberen zo weinig mogelijk natuurlijke rijkdommen te gebruiken en zo veel mogelijk in te zetten op recyclage in alles wat we doen. Zo verbinden we ons ertoe om tegen 2030 ten minste 33% gerecycleerd hout te gebruiken in onze productieprocessen, waar dat nu slechts 14% is.

Een ander concreet voorbeeld: we maken serieus werk van onze transitie naar hernieuwbare energie, met name voor al onze verwarmings- en airconditioningsystemen. Tegen 2030 zal geen enkel systeem nog op fossiele brandstof werken.

IKEA België heeft het geluk veel Belgen en Luxemburgers te bereiken via onze diverse kanalen. Dat maakt dat we op duurzaamheidsvlak een merkbaar verschil kunnen maken, met name door in ons assortiment duurzamere producten en oplossingen aan te bieden, en bovendien zeer democratisch geprijsd, zodat iedereen zijn woning duurzaam kan inrichten. In 50% van alle transacties in onze winkel verkopen we tegenwoordig minstens één duurzaam product. Een concreet voorbeeld van het verschil dat we via onze producten maken, zijn de alkalinebatterijen die we uit onze rekken haalden en vervingen door herlaadbare batterijen. Of de transitie naar ledverlichting waar we al een aantal jaren sterk op inzetten. Sinds enkele jaren verkopen we zonnepanelen en sinds kort ook thuisbatterijen op zonne-energie. Wat het eten betreft dat we opdienen, proberen we zo veel mogelijk plantaardige alternatieven op de kaart te zetten voor een zo scherp mogelijke prijs. Onze vegetarische balletjes zijn bijvoorbeeld goedkoper dan onze gehaktballetjes!

Andere systemen die we willen stimuleren zijn de terugname en terugkoop van onze producten, ondersteuning bij reparaties, hergebruik en recyclage van oude meubels en tweedehandsverkoop.

Concrete case: een tweede leven

Een van de thema's waar we de voorbije maanden bijzondere aandacht aan besteedden, was het tweede leven dat ieder van ons aan zijn producten kan schenken, bijvoorbeeld door ze te repareren, ze op te knappen, of ze tweedehands te verkopen. In elk van onze winkels richtten we een nieuwe "Circular Hub" in, waar onze klanten hun afgedankte producten konden binnenbrengen en te koop aanbieden of ze laten repareren, tweedehands artikelen aankopen enz. (Meer info op Circular Hub: Tweedehands kopen - IKEA)

Naar aanleiding daarvan lanceerden we een grootschalige campagne om mensen warm te maken voor circulariteit: "Laat je meubels herleven".

We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk inspirerende inhoud te geven over hoe we onze meubels kunnen doen herleven, op sociale netwerken of in verschillende "native" samenwerkingen in online artikels of in de geschreven pers.

De boodschap "Laat je meubels herleven" werd ook op minder conventionele dragers verspreid, bijvoorbeeld op een reuzebanner die gemaakt was van 100% recycleerbaar materiaal en die opgehangen werd op de Meir in Antwerpen. Na de campagne werden van het doek 500 kussenovertrekken gemaakt, die de deelnemers aan onze duurzame challenge mee naar huis konden nemen. Het recycleerbare doek werd ontworpen door de Belgische kunstenares Katrien Vanderlinden van Wonderwalls.

ikea_sustainability

Om deze duurzame challenge van de grond te krijgen, promootten we de app "IKEA Better Living", waarin de consumenten moesten aangeven welke duurzame acties zij tijdens de challenge zouden ondernemen. Daarmee zouden ze punten bijeen sprokkelen waarmee ze kans maakten op een uniek overtrek.

Als we de resultaten bekijken, zien we dat door deze mooie combinatie van engagerende en creatieve acties enerzijds en een zorgvuldige mediakeuze anderzijds onze brand consideration met 5 punten is gestegen. De tv-campagne oversteeg al onze branding benchmarks (recognition, likeability, conversation worthiness, distinctiveness, …).

En vooral, sinds aanvang van deze campagne zijn hoe langer hoe meer mensen IKEA als een merk met "een positieve impact op de planeet en samenleving" gaan zien.

Kan u een tip geven voor brand builders in België rond dit topic?

Een vaag discours leidt helemaal nergens toe. Het is belangrijk om helder en transparant te communiceren over de concrete verwezenlijkingen van al onze dochtermaatschappijen of de engagementen waar ze zich op korte, middellange of lange termijn toe verbinden... Nu we het nodige gedaan hebben in onze eigen activiteiten, moeten we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en vol overtuiging en zonder angst over dit thema communiceren, om zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de ecologische uitdagingen waar we voor staan, en ze inspireren door middel van concrete en betaalbare oplossingen.

We danken Ikea voor deze bijdrage. 
Vond u dit artikel interessant? Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels of doe beroep op onze Dienst Sustainability Line.

Brand Strategy Sustainability Diversity & Inclusion