De complexiteit van digitale media: tips voor uw mediacontract

difficulty.jpg

4 op 10 adverteerders, ondervraagd door WFA & Ebiquity, geven aan geen weet te hebben of hun advertenties worden geplaatst in omgevingen die rekening houden met merkveiligheid (brand safety), advertentiefraude (ad fraud) en zichtbaarheid (viewability). Dat is zorgwekkend.

foto1

Om deze redenen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het kader van uw samenwerking ook advertentieverificatie omvat die uitvoerig controleren op merkveiligheid, advertentiefraude en zichtbaarheid. U kan overwegen om een deel van uw budget te investeren in websites die een Digital Ad Trust Belgium label hebben. DAT Belgium auditeert websites die reclameruimte verkopen en zal een label toekennen dat adverteerders garanties geeft op vlak van merkveiligheid, advertentiefraude, zichtbaarheid, gegevensbescherming en gebruikerservaring.

Waar moet u als adverteerder mee rekening houden? 

Wanneer het complexe digitale kader wordt opgezet m.b.t. aankoop van digitale reclame is het belangrijk om volgende zaken te overwegen :

    • Kwaliteit: welke kwaliteit verlangt u van digitale reclame? Bekijk wat uw interne regelgeving is hierrond en zorg dat deze weerspiegeld is in uw contract
    • Zichtbaarheid (viewability) & advertentiefraude (ad fraud): denk na over en gebruik een omschrijving van deze begrippen. Is de marktdefinitie voldoende? Neem de definitie van deze zaken op in uw contract zodat er geen onenigheid kan bestaan over wat al dan niet hieronder valt.
    • Brand safety: welke inventaris staat er in uw inclusielijst? Welke inventaris sluit u uit om brand safety te garanderen? Om de hoeveel tijd worden deze lijsten herbekeken? Wie is hiervoor verantwoordelijk (uzelf of uw mediabureau)? Wie in uw organisatie keurt deze lijsten goed? 
    • Ad serving: Verduidelijk in uw contract of uw ad serving aangerekend moet worden per uitgeleverde of per geplande impressie. Betaalt u volgens een tariefkaart of aan de werkelijke kost? Een tariefkaart geeft weinig inzicht in onderliggende kosten. Een reële kost kan maken dat uw bureau extra kosten aanrekent voor het opzetten van een campagne. Zorg dat deze extra kosten transparant aangerekend worden. Hou ook rekening met kosten van derde partijen. fma Belgium adviseert om als adverteerder te vragen deze kosten 1 op 1 door te laten rekenen door uw bureau. Zéker indien uw agentschap slechts doorfactureert en geen toegevoegde waarde heeft in het proces. 

Dit artikel, gebaseerd op het document Media Contract Guidance van de WFA, kadert in een reeks over transparantie in media. Deze reeks zal in de komende weken gepubliceerd worden op de UBA website. Het doel van deze reeks is om UBA-leden advies te geven hoe ze het contract en de samenwerking met hun mediabureau kunnen optimaliseren. Gerealiseerd in samenwerking met fma Belgium.

Media