Remuneratie van uw agentschap: tips voor uw mediacontract

mediaremuneration.png

In de voorbije anderhalve maand hebben wij wekelijks een artikel gepubliceerd met betrekking tot het optimaliseren van uw mediacontracten. Vandaag volgt het laatste artikel en kan u de integrale WFA gids downloaden dat 10 beknopte hoofdstukken bevat,  waarvan 5 reeds aan bod kwamen in onze artikels.

(Her)Bespreek de vergoeding die u aan uw mediabureau betaalt op jaarbasis. Deze moet billijk en transparant zijn. De remuneratie die u betaalt aan uw agentschap moet alle diensten omvatten die beschreven staan in de zogenaamde scope of work (SoW). De SoW moet zodanig gedetailleerd zijn dat er geen ruimte is voor uw bureau om beroep te doen op andere entiteiten binnen de mediagroep of derde partijen om de vergoeding te verhogen of extra marges aan te rekenen.

We maken een onderscheid tussen twee remuneratiemodellen: enerzijds wordt een percentage geheven op uw mediabudget, anderzijds betaalt u een vaste vergoeding (fee) aan uw bureau. 

Het eerste model kan soms nadelige effecten hebben. Het moedigt een bureau aan om uw media-investeringen te maximaliseren, opdat hun vergoeding ook procentueel stijgt. Indien u gebruik maakt van dit model, wees dus bewust dat een percentage steeds genomen wordt op uw netto uitgave (nooit bruto) en dat u het begrip "netto budget" helder definieert in uw contract. 

Een toenemend aantal adverteerders maakt vandaag gebruikt van een vaste vergoeding aan hun mediabureau. Dit moedigt media-agentschappen aan om neutraal en objectief te zijn in hun mediaplanning -en keuze. 

Waar moet u als adverteerder mee rekening houden? 

Wanneer u een remuneratiemodel uitwerkt moet u uw verwachtingen duidelijk uiteenzetten naar uw bureau toe.

    • Betaalt u een vaste vergoeding (flat fee) of is deze afgestemd op de uren (variabel) die werknemers op uw account werken?
    • Indien u een vaste vergoeding betaalt, is deze ook vast. Het blijft echter belangrijk dat uw mediabureau timesheets bijhoudt. Deze zijn een uitstekende basis om de vergoeding van het daaropvolgende jaar te bespreken. Er kan namelijk een goede inschatting gemaakt worden van de tijd die uw bureau spendeert aan uw business.
    • Indien u een variabele vergoeding betaalt moet u inzage krijgen in het aantal gewerkte uren op uw account in verhouding tot een totaal aantal gewerkte uren. Met andere woorden, indien uw vergoeding een FTE (full time equivalent) van 0,5 specifieert, moet u zich verzekeren dat minstens 50% van het totaal aantal gewerkte uren ook werkelijk aan uw business werden besteed.

Neem zeker ook een kijkje in de remuneratiegids van UBA.

Elementen zoals inventory media, digitale media, data management of programmatic kwamen in de voorbije weken reeds aan bod. Maar wat met betalingenstermijnen, uw recht op een audit, agentschapsvolumebonussen, en andere zaken die uw samenwerking met uw bureau beïnvloeden? Onderstaande WFA gids kan u, exclusief als UBA-lid, downloaden.

Dit artikel, gebaseerd op het document Media Contract Guidance van de WFA, kadert in een reeks over transparantie in media. Het doel van deze reeks is om UBA-leden advies te geven hoe ze het contract en de samenwerking met hun mediabureau kunnen optimaliseren. Gerealiseerd in samenwerking met fma Belgium.

Documenten

Media Agency