Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap

  • Alle adverteerders in België kunnen lid worden van UBA, met uitzondering van reclamebureaus, media en media-agentschappen.
  • Het lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap, wat betekent dat alle medewerkers automatisch de voordelen kunnen genieten. Ons aanbod richt zich specifiek op de afdelingen Communicatie, Marketing, Sales & Omnichannel, HR, Procurement en C-level.
  • Elk bedrijf dat lid is van UBA betaalt jaarlijks lidgeld. Het lidgeld wordt bepaald in functie van de totale media-investeringen van het voorgaande jaar (n-2). We passen hiervoor onze barema's toe.
  • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd.
  • Het UBA-lid kan zich terugtrekken uit het lidmaatschap via aangetekend schrijven of e-mail en dit voor 30 juni van het lopende kalenderjaar. Een ontslag meegedeeld na 30 juni van het lopende jaar houdt in dat het lidgeld voor het daaropvolgend jaar verschuldigd blijft.
  • Het kandidaat-lid bevestigt kennis te hebben genomen van de statuten van UBA (pdf)  en deze te aanvaarden. 

Voor vragen kan u altijd terecht bij Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via kristin@ubabelgium.be of 0495 55 72 27.

Baremas NL 2020.png