Wat houdt het aanbod voor Expertisepartners in?

Overzicht van de voordelen

Ik wil lid worden en de voordelen genieten

Vul uw gegevens hier in

Het UBA-lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap

Als uw bedrijf lid wordt, genieten alle medewerkers na eenvoudige registratie van de voordelen verbonden aan dit lidmaatschap.

Lidgeld

  • Het lidgeld 2022 voor expertisepartners bedraagt 5.000 € (excl. BTW)
  • Voor een Agency Group (bedrijf met meer dan 1 domein naam) bedraagt het lidgeld 15.000 € (excl. BTW)
  • Indien u in de loop van het jaar aansluit, passen we een pro rata tarief toe in functie van het aantal resterende maanden.

Algemene voorwaarden

  • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd.
  • Het UBA-lid kan zich terugtrekken uit het lidmaatschap via aangetekend schrijven of e-mail en dit voor 30 juni van het lopende kalenderjaar. Een ontslag meegedeeld na 30 juni houdt in dat het lidgeld voor het daaropvolgend jaar verschuldigd blijft.
  • Het kandidaat-lid bevestigt kennis te hebben genomen van de statuten van UBA (pdf) en deze te aanvaarden.

Voor vragen kan u altijd terecht bij Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via kristin@ubabelgium.be of 0495 55 72 27.