Wat houdt het aanbod voor merken in?

We vertegenwoordigen de belangen van merkenbouwers

 • Zelfregulering:
  Privacy, greenwashing, ethische codes

  in samenwerking met JEP, overheden en politiek

 • Effectiviteit en transparantie in communicatie en media
  in samenwerking met Effie en CIM

Goed om weten


Het UBA-lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap.

Als uw bedrijf lid wordt, genieten alle medewerkers na eenvoudige registratie van de voordelen verbonden aan dit lidmaatschap.

Lidgeld
 • Het lidgeld voor adverteerders-merken wordt berekend op basis van de bruto media investeringen.
 • Indien u in de loop van het jaar aansluit, passen we een pro rata tarief toe in functie van het aantal resterende maanden.
Algemene voorwaarden
 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december en wordt, conform de statuten, automatisch verlengd.
 • Het UBA-lid kan zich terugtrekken uit het lidmaatschap via aangetekend schrijven of e-mail en dit voor 30 juni van het lopende kalenderjaar. Een ontslag meegedeeld na 30 juni houdt in dat het lidgeld voor het daaropvolgend jaar verschuldigd blijft.

Graag wat meer uitleg?

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen