Les Expert Communities de l’UBA – Quels en sont les Présidents ?

iStock-635759292.jpg

Dans nos articles précédents, nous avons examinés les Expert Communities, leurs contenus et leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les personnes qui sont les inspirateurs de chacune de ces communautés.

Elke Expert Community wordt geleid door een college van voorzitters. Iedere voorzitter wordt door het Uitvoerend Comité van UBA benoemd voor een mandaat van drie jaar dat eenmalig kan worden verlengd.

- Verantwoordelijkheden:

  • De voorzitters en vicevoorzitters bepalen samen de agenda van de meetings (met de steun van UBA in de hoedanigheid van zijn Media Manager) en de jaarlijkse kalender.
  • Ze briefen de externe experten en eventuele gastsprekers, en houden zich daarbij aan de geldende mededingingsregels en regels inzake kartelvorming.
  • Ze modereren en sturen de meetings (ze zijn dus op alle meetings aanwezig). Wanneer een voorzitter een meeting niet kan bijwonen door een geval van overmacht, mag hij of zij zich laten vervangen door zijn of haar vicevoorzitter.
  • Na de meeting stellen ze de take aways op die uitgedeeld worden aan de leden van UBA.
  • Ze helpen actief bij het opstellen van de outputs van de Expert Community.
  • Wanneer nodig begeleiden ze de CEO van UBA wanneer die moet gaan spreken (bv. tijdens een parlementaire zitting over media, of in een taskforce over ad fraud enz.).

De Media Manager van UBA ondersteunt de voorzitters. Hij is de contactpersoon voor alle voorzitters en valideert de akkoorden over de inhoud van de meetings. Hij staat in voor de praktische organisatie van de meetings en coördineert de communicatie tussen de Expert Communities en de leden van UBA.

 - Wie zijn ze?

U zult zien dat bepaalde functies nog niet zijn ingevuld. Wilt u een actieve rol opnemen in een van onze Expert Communities? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen (karim@ubabelgium.be).

Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze Expert Communities? In uw My UBA-profiel kunt u opgeven welke thema's u interesseren.

Volgende week maken we de kalender met de activiteiten van de Expert Communities voor S1 2018 bekend.

Tot volgende week, in uw E-news!

Karim Debbah – UBA Media Manager