Het Executive Committee

Het Executive Committee, de CEO en COO nemen samen het dagelijks bestuur van UBA waar en bepalen de hoofdlijnen van het beleid. De leden van het Exco worden verkozen door de Raad van Bestuur. 

  • Voorzitter: Mira De Maeyer | Perrigo
  • Vice-Voorzitter: Luc Suykens | Branddiscovery
  • Vice-Voorzitter: Aude Mayance | Delhaize
  • José Fernandez | D’Ieteren
  • UBA COO: Mia Venken | Passie voor Marketing