Regels reclame alcoholhoudende dranken

Gedurende de laatste maanden hebben er een aantal besprekingen plaatsgevonden tussen de Raad voor de Reclame en de kabinetten van de ministers Onkelinx en Magnette over de 'Convenant Alcohol'. Naar aanleiding daarvan herhalen wij hierbij in het kort de belangrijkste regels waaraan reclame voor alcoholhoudende dranken moet voldoen.

In alle reclame voor alcoholhoudende dranken moet de educatieve slogan (« Ons vakmanschap drink je met verstand » of « Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand » // « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse » of « Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse ») vermeld worden in de reclame-uitingen die verschijnen in kranten, magazines, tijdschriften, affiches, televisie, bioscoop, radio en internet . Voor de details mbt deze voorschriften (lettergrootte, plaats van invoeging, tijdsduur van verschijning. …), verwijzen we naar het Convenant (beschikbaar op www.jep.be).

Reclame voor alcoholhoudende dranken moet zich houden aan volgende regels:

 • niet aanzetten tot overmatige, onverantwoorde of ontwettelijke consumptie, noch dit aanmoedigen
 • niet gericht zijn op minderjarigen en/of minderjarigen in de reclame gebruiken
 • geen gebruik maken van technieken, beelden of beweringen die behoren tot de cultuur van minderjarigen
 • geen enkele medische referentie bevatten
 • niet laten blijken dat alcohol de gezondheidstoestand kan verbeteren
 • zich niet richten tot zwangere vrouwen.
 • niet verwijzen naar gunstige psychische of fysische effecten tengevolge van het drinken van alcoholhoudende dranken
 • niet laten blijken dat alcoholconsumptie leidt tot sociaal of seksueel succes
 • geen kritiek bevatten op niet-alcoholhoudende dranken of op de onthouding, soberheid of matige consumptie.
 • geen verband leggen tussen alcoholconsumptie en verkeersdeelname (uitzondering: sensibiliseringsboodschappen)
 • geen positief verband leggen tussen alcoholconsumptie en goede werk- of sportprestaties


Indien u vragen hebt over de Convenant Alcohol en indien u zeker wil zijn of uw reclame conform is met de bestaande regels, kan u steeds de JEP voorafgaandelijk advies vragen via info@jep.be of via het online formulier op www.jep.be.