Verplicht gebruik van de ‘Bel-me-niet-meer’ lijst

iStock-531920138.jpg

Sinds 31 mei 2014 verleent het Belgische Wetboek van Economisch Recht elke abonnee van telefoniediensten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar telefoonnummer(s) voor direct marketing. Daartoe volstaat het dat hij of zij zich inschrijft op de ‘Bel-me-niet-meer’ lijst.

Wat betekent dat voor u als bedrijf?

Bedrijven die aan telemarketing doen, mogen de nummers in de ‘Bel-me-niet-meer’ lijst niet opbellen. De lijst telt al meer dan een miljoen telefoonnummers en wordt nog elke dag langer.

Doet u wel eens aan telemarketing? De kans is groot dat uw bestand met klanten en prospecten ook mensen bevat die zich op die lijst hebben ingeschreven. Neem niet het risico dat u hen opbelt. Recent kreeg een twintigtal bedrijven, waaronder ook kmo’s en zelfstandigen, forse boetes opgelegd omdat ze de ‘Bel-me-niet-meer’ lijst niet in acht namen. De huidige wetgeving bestraft een inbreuk met boetes tot 80.000 euro.

Hoe zorgt u ervoor dat u de wet naleeft?

Een koninklijk besluit van 28 juni 2015 heeft de vzw, Do Not Call Me (DNCM)*, aangeduid als centrale beheerder van deze lijst. Tegelijk werd DNCM belast met het beheer van de toegang tot de lijst en de bescherming van de bijbehorende persoonsgegevens.

Bedrijven die aan telemarketing doen, zelfs indien dat slechts sporadisch het geval is, moeten vooraf van DNCM een licentie verkrijgen om de ‘Bel-me-niet-meer’ lijst te kunnen raadplegen.

De prijzen van de licenties variëren naargelang het type bedrijf en de grootte van de onderneming (callcenters, dienstverleners, marketingbureaus, kmo’s enz.). Meer informatie over die licenties vindt u op http://pro.bel-me-niet-meer.be (in de rubriek ‘Lijst aankopen’).

Als u uw specifieke situatie wilt laten analyseren of een licentie wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met Viviane Eeckman van DNCM vzw, op het nummer 0479 99 55 53 of via viviane@dncm.be.

* De vzw DNCM staat voor “Do-Not-Call-Me”. Deze vzw groepeert telecomoperatoren, contact centers, bdma, UBA & Safeshops. Ze werd door de overheid belast met het beheer van de bel-me-niet-meer lijst en het gebruik ervan door ondernemingen. 

Via de website www.bel-me-niet-meer.be kan iedere Belgische telefoonabonnee zijn telefoonnummers registreren zodat hij geen  promotionele en commerciële telefonische oproepen ontvangt. Elke (commercieel-promotionele) telefonische oproep naar een nummer die in de lijst werd opgenomen is volgens het Wetboek van Economisch Recht verboden. Bedrijven kunnen zich wettelijk in orde stellen via de website http://pro.bel-me-niet-meer.be/.

B2B Privacy