Stemherkenning biedt merken nieuwe mogelijkheden

iStock-646485232.jpg

‘Speak Easy’ heet de grootscheepse multidisciplinaire studie van J.Walter Thompson die de manier analyseert hoe merken zich kunnen aanpassen aan een wereld die bepaald wordt door ‘smart voices’.
 
Volgens het verslag ontwikkelen consumenten een sterkere emotionele band met merken als die stemherkenning gebruiken. Het onderzoek dat onder andere steunt op een neurologische analyse die gevoerd werd door Neuro-Insight, toonde aan dat de emotionele activiteit twee keer hoger ligt als de consumenten merken luidop in plaats van schriftelijk een vraag stellen.

Een andere les: 88% van de smartphone-gebruikers gebruikt vocal assistants of is van plan ze in de toekomst te gebruiken. Een van de redenen van het succes ligt zeker in het feit dat de menselijke geest twee keer minder belast wordt, zoals blijkt uit het onderzoek.
 
Hierna volgen vier trends die blijken uit de enquête, met betrekking tot de manier waarop consumenten reageren op stemherkenning:
 
De stem bevordert menselijke interactie: 43% van de smartphone-gebruikers denkt dat stemherkenning ons in staat zal stellen om ons te bevrijden van onze afhankelijkheid van mobile en meer interactie mogelijk maakt met de ons omringende wereld. 53% is het eens met het feit dat het eenvoudiger zou zijn dat technologie ons rechtstreeks kan antwoorden.
 
De groeiende populariteit van de stemherkenning biedt merken nieuwe mogelijkheden en middelen om hun consumenten te betrekken. Ze moeten er wel op letten dat hun content en diensten eenvoudig en intuïtief toegankelijk zijn.
 
Consumenten willen de controle overlaten aan ‘digitale butlers’: voice assistants zullen steeds meer plaats innemen in het dagelijks leven van de consumenten en soms proactief optreden of beslissingen nemen. Bijna een derde van de respondenten is ‘opgewonden’ over een toekomst waarin vocal assistants die kunnen vooruitlopen op hun noden, zelf handelen of suggesties doen. 88% van de gebruikers van vocal assistants preciseert dat als de technologie werkt, het resultaat echt spectaculair is.
 
Merken moeten erover waken dat ze wel degelijk herkend worden door vocal assistants. Daar komt de optimalisatie via het algoritme op de proppen. Begrijpen volgens welke criteria vocal assistants aanbevelingen zullen doen, wordt vitaal, meer bepaald voor de merkcontent.
 
Consumenten willen een nauwe relatie met vocal assistants: ze verwachten dat ze in staat zijn om ze beter te begrijpen. 36% van de regelmatige gebruikers zou willen dat hun vocal assistant echt zou zijn en bijna een kwart heeft wel eens seksuele fantasieën over hun vocal assistant. Wat de gegevensbescherming betreft, zijn gebruikers wantrouwig over het gebruik van hun gegevens. 44% van de respondenten maakt zich zorgen over het feit dat bedrijven hun gesprekken met hun vocal assistant zouden kunnen afluisteren.
 
Stemherkenning is mentaal minder vermoeiend dan tactiel contact of een klavier: de eerste drijfveer om stemherkenning te gebruiken is de efficiëntie. De hersenen worden minder belast als de stem wordt gebruik. De stem bevordert ook een sterker emotioneel engagement met de merken. De emotionele betrokkenheid is twee keer sterker als er mondeling een vraag wordt gesteld aan een merk. Aangezien het gebruik van de stem veel minder vermoeiend is, zou dit een zeer aanlokkelijk alternatief kunnen worden voor alle consumenten die zich overspoeld voelen door de technologie.
 

Documenten

Data & Technology Research & Insights