Wat is Content Curation?

research panel.jpg

Content curation is een vorm van content marketing. Het is het zoeken, verzamelen, sorteren en delen van relevante online informatie over een specifiek onderwerp naar een specifieke doelgroep.

Eventueel kan de content ook verrijkt worden met eigen duiding. Het gaat dus om het delen van bestaande informatie, en niet om het creëren van nieuwe informatie. De content kan bestaan uit nieuwe inzichten, onderzoek, opinies van experts, whitepapers, enz… Door content curation profileert de afzender zich als ‘thought leader’ en expert voor het betreffende onderwerp. Veelal gebeurt content curation handmatig. Maar de verzameling en publicatie van de content kan ook automatisch gebeuren door een programma. In dat geval zorgt een geautomatiseerde tool op basis van zoektermen voor de selectie van content, filtert deze en publiceert deze in een specifiek format. Uiteraard moet het auteursrecht gerespecteerd worden: naast de bronvermelding is ook de toestemming van de oorspronkelijke auteurs normaal gezien vereist.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be

Content