Wat is Growth hacking?

Growth hacking is een manier om een bedrijf binnen zeer korte tijd te laten groeien met minimale middelen.

Het is reeds enige tijd een buzz-word in Silicon Valley waar het vooral populair is bij start-ups. Bij growth hacking is alles gericht op een snelle groei. Daartoe wordt geëxperimenteerd met een brede waaier van marketing-technieken en -kanalen. Een growth hacker stelt hypotheses op en test deze onmiddellijk in de praktijk. Het effect wordt gemeten en geïnterpreteerd, wat dan weer als basis dient om verder te experimenteren.

Wat werkt wordt verdiept, wat niet werkt wordt van tafel geveegd. Creativiteit wordt ingezet om de likability van het merk te verhogen; online marketing om traffic en conversie te genereren; marketing automation technieken om efficiënter te werken. Data zijn de leidraad in het hele proces. Met ‘trial and error’ (zo zou een traditionele marketeer het vroeger genoemd hebben) zoekt de growth hacker de beste manier om snel resultaten te boeken en te groeien.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be