Wat is Viewability ?

viewability-UBA.jpg

Viewability is een meeteenheid voor de zichtbaarheid van een online advertentie. Oorspronkelijk werden online campagnes geëvalueerd op ‘served impressions’, waarbij gemeten wordt hoeveel keer een advertentie opgeroepen wordt bij een server. 

Onder impuls van de ‘Media Rating Council’ (MRC) evolueerde dit in 2014 naar ‘viewable impressions’ en werd een internationale standaard in het leven geroepen om de zichtbaarheid (viewability) van een advertentie te bepalen. 

De internationale MRC-standaard bepaalt dat een advertentie zichtbaar is wanneer 50% van de pixels daadwerkelijk getoond wordt gedurende 1 seconde (voor sommige grote formaten geldt 30% van de pixels). Voor video geldt 50% zichtbaarheid gedurende 2 seconden.

De adverteerders-wereld is erg verdeeld over de huidige viewability norm en veel adverteerders vragen een verdere evolutie van de standaard die enerzijds strenger zou moeten zijn (meer seconden, meer pixels) en anderzijds rekening moet houden met meer factoren (bvb. locatie en interactie).

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be

Data & Technology Media