Wat is Buyer Persona ?

buyer-persona.jpg

Een buyer persona is een gedetailleerde omschrijving van je ideale klanten. Op basis van marktonderzoek creëert u een typologie van de klantenbasis.

 Voor elk type gaat u na hoe je die groep best kan omschrijven: wat ze drijft, waarom en hoe ze beslissingen nemen, hoe ze denken, hoe en waar ze kopen, enzovoort. Een buyer persona wordt gemaakt voor elke type klant met eenzelfde profiel. Probeer het aantal buyer personae te beperken. Het is niet noodzakelijk om dit te ontwikkelen voor elke specifieke doelgroep.

Een buyer persona maakt u klantgericht en zorgt ervoor dat u de juiste relevante content creëert voor uw doelgroep. Het helpt u inzicht te krijgen in de motieven en de beweegredenen van uw klanten. Tegelijkertijd is het een kader voor de buyer journey waarbij het volledig aankoopproces van prospecten geanalyseerd wordt. Op die manier kan u voor elke buyer persona beter bepalen welke informatie op welk moment via welk kanaal beschikbaar moet zijn.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be

Content