Wat is Hype Cycle?

iStock-538802394.jpg

Een Hype Cycle is een model, ontwikkeld door het marktonderzoeksbureau Gartner, dat de cyclus beschrijft hoe nieuwe technologieën in de markt evolueren.

De Gartner Hype Cycle onderscheidt 5 verschillende fasen:

  1. Technology trigger: een nieuwe technologie trekt aandacht en media-belangstelling; er zijn vaak nog geen commerciële producten en de levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
  2. Peak of inflated expectations: er komt veel interesse voor de nieuwe technologie en er ontstaat zelfs een overdreven hype.
  3. Trough of disillusionment: de hoge verwachtingen worden niet waargemaakt en de interesse in de nieuwe technologie neemt terug af
  4. Slope of enlightenment: tweede en derde generatieproducten zijn verlost van de kinderziekten en leveren betere resultaten; de markt reageert terug positief.
  5. Plateau of productivity: brede adoptie van de technologie door de markt en er worden verschillende toepassingen ontwikkeld; de investeringen renderen.

Een aantal wetenschappers bekritiseren dit model en betwijfelen of dit inderdaad een algemeen en terugkerend patroon is.