De sterkte van een merk wordt meer bepaald door de stakeholders dan door de organisatie zelf

iStock-474445204.jpg

Daarom is het zo belangrijk dat u naar ze luistert en ze bij het marketingproces betrekt. Stakeholder engagement staat voor de kunst om vertrouwen, input, draagvlak, buy-in en engagement te creëren bij stakeholders. Omdat deze vaardigheid ook in de marcom wereld belangrijker dan ooit is, licht Kristin Verellen (Peel The Onion) toe.

Misschien kun je eerst even uitleggen wat je precies bedoelt met stakeholders?
Een stakeholder is elk individu of groep die belang heeft bij het doen en laten van een organisatie of merk, en invloed kan uitoefenen of de werking. Stakeholders zijn zowel de externe doelgroepen van een organisatie of merk (consumenten, leveranciers, distributeurs, pers, politiek, partners,…) als de interne doelgroepen (medewerkers, potentiële kandidaten, aandeelhouders,…).  

Waarom is stakeholder engagement zo belangrijk?
Het is vitaal voor het succes van een organisatie of merk om goede relaties te ontwikkelen met zowel de interne als externe stakeholders. Sterker nog, in de uitdagende sociale, economische en ecologische context van de 21ste eeuw zullen organisatie en hun merken niet overleven, tenzij zij zich onderling afhankelijk opstellen en samenwerken met de andere betrokkenen in hun ecosysteem.

Wat betekent dit voor de marcom wereld?
Stakeholder engagement impliceert een radicaal vernieuwende manier om marcom toe te passen en competitieve meerwaarde en duurzaam engagement te creëren bij de stakeholders.

De laatste omwenteling in MarCom was die van productgerichte naar een doelgroepgerichte benadering. De nieuwe omwenteling in de marketing gaat nog een stap verder: in plaats van de doelgroepen te zien als de ontvanger aan het einde van het marketingproces, worden zij strategisch centraal gezet en betrokken doorheen het ganse marketingproces.

Met het oog op duurzame relaties wordt hierdoor de afstand tussen de organisatie en haar stakeholders (intern en extern) kleiner en ontstaat in het beste geval een samenwerking. Dit betekent concreet dat het een opdracht is voor de marcom verantwoordelijken om in de mate van het mogelijke enerzijds de medewerkers van buiten de marcom dienst alsook anderzijds de consumenten en partners te betrekken bij de ontwikkeling van merk en marketing.

Concreet meer weten?

Schrijf u in voor onze eendagse Summer Workshop “Stakeholder Engagement”, een interactief atelier voor iedereen die wil leren hoe de relatie met belangrijke interne en externe doelgroepen te verbeteren en een duurzaam sociaal draagvlak te creëren voor het ontwikkelen en succesvol toepassen van toekomstbouwende ideeën. UBA-leden genieten een voordeeltarief.

Brand Strategy Employer branding Skills