Wat is Pretotyping?

pretotyping-uba.jpg

Pretotyping is een manier om een idee voor een product of dienst snel en goedkoop te testen door het creëren van een simulatie, een mock-up of een sterk vereenvoudigde versie. De uitwerking gebeurt op een dusdanige manier dat de doelgroep al een duidelijk idee van de functionaliteit krijgt. 

Een pretotype kan bestaan uit volgende vier fasen: de creatie van een storyboard, een conceptueel schema waar de werking wordt getoond, de uitwerking van de look & feel en het business model.

Met een pretotype kan je een idee valideren vooraleer tijd en geld te steken in een echt prototype. 

De term ‘pretotyping’ werd voor het eerst gebruikt in 2009 door Alberto Savoia van Google. In zijn (gratis downloadbaar) boekje ‘Pretoptype It’ beschrijft hij verschillende technieken om pretotypes te maken, zoals:

- dure computers of machines vervangen door mensen

- een niet-functionele versie van het product bouwen

- een versie maken met minimale functionaliteit

- een test uitvoeren op een zeer kleine steekproef

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be