Wat is A/B-Test ?

a-b-testing.jpg

Een A/B-test -ook wel split test genoemd- is een methode om in een reële omgeving te onderzoeken welke de met statistische zekerheid meest effectieve methode is van twee alternatieven. 

De doelgroep wordt onderverdeeld in twee groepen, die elk een ander concept, A en B, voorgesteld krijgen. Op basis van de analyse van de resultaten wordt beslist welk concept het gewenste doel best bereikt.

Het voordeel van een A/B-test is dat de gebruiker de doorslag geeft voor de beslissing. Het is een kosten-efficiënte methode waarbij je op een evolutie manier effectiviteitsverbeteringen implementeert.

In de praktijk wordt de A/B-test frequent gebruikt in direct marketing en in digitale marketing. Met een A/B-test kan je veel touchpoints testen: direct mail, alternatieve teksten, e-newsletters, websites, de plaats van interactieve knoppen op een webpagina, lay-outs, kleuren, enz..

Een variant op de A/B-test is de A/B/N-test (multivariate test), waarbij verschillende alternatieven geëvalueerd worden.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be

Content