Wat is 'Agile' ?

agile-uba.jpg

Agile betekent letterlijk 'behendig, lenig, vlug'. Het begrip werd oorspronkelijk gebruikt in de IT-sector voor software-ontwikkeling. Meer en meer wordt het ook in een organisatorische context toegepast. We vertalen 'agility' best door 'wendbaarheid'. 

Een organisatie is agile wanneer deze flexibel is en zich snel kan aanpassen aan de omstandigheden. Dit is nodig omdat technologieën en innovaties elkaar snel opvolgen en de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Organisaties staan onder toenemende druk om sneller te reageren op deze continue veranderingen.

Een 'agile' organisatie wordt o.a. gekenmerkt door een flexibele strategie, multidisciplinaire zelfsturende teams, korte cycli en een doorgedreven klantenfocus. Er wordt gestreefd naar een continue verbetering waar de agile teams voortdurend bijleren en bekijken wat werkt en wat kan worden verbeterd. De klant staat steeds centraal. Agile organisaties gaan snel aan de slag met de feedback van de markt en spelen veel korter op de bal.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be

Skills