Wat is Astroturfing ?

astroturfing.jpg

Astroturfing is een vorm van propaganda en bestaat uit het faken van burger- of consumenten-initiatieven. Daarbij wil men de schijn wekken dat het om spontane onafhankelijke acties gaat.

 Het doel is om de publieke opinie te manipuleren, om de reputatie van een bedrijf te verbeteren of om tegenstanders en concurrenten onderuit te halen. De initiatiefnemer, wiens identiteit bewust verborgen gehouden wordt, is tegelijkertijd de belanghebbende.

AstroTurf is een Amerikaans merk van kunstgras voor sportvelden, en de term is aldus een woordspeling op het begrip 'grassroots' (graswortels), waarbij burgers initiatieven ontwikkelen en beslissingen nemen in plaats van beleidsmakers. 

Een voorbeeld van astroturfing door bedrijven is het verspreiden van verzonnen verhalen over het bedrijf of over producten, gaande van gefantaseerde historische verhalen tot gefingeerde productervaringen. De opkomst van het internet en sociale media heeft het makkelijker gemaakt om anoniem te astroturfen.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be