Digitale technologieën: intern ontwikkelen of uitbesteden?

Amauri-Rosier.jpg

Of digitale technologieën intern ontwikkeld moeten worden of beter kunnen worden uitbesteed, is voor elke onderneming een belangrijke strategische vraag.  Amaury Rosier, Co-founder & Managing Partner G-convert, geeft ons zijn mening over de verschillende modellen.

Of digitale technologieën intern uitgerold moeten worden of dat beter kunnen worden uitbesteed, is voor elke onderneming een belangrijke strategische vraag. Niet alleen als katalysator van haar digitale transformatie, maar ook wat betreft haar behendigheid (agility) om deze snel in haar organisatie te integreren. Om te weten welk model het best past bij de organisatie, moet de adverteerder rekening houden met drie belangrijke elementen: de teams, de organisatie zelf en de financiële impact.

Technologische strategie?

Om de vraag te kunnen beantwoorden of hij technologieën best intern kan uitrollen of beter zou uitbesteden, moet de adverteerder de fundamenten van zijn technologische strategie herbekijken: de doelstellingen die hij wil bereiken, welke functies beantwoorden aan de behoeften van de organisatie, de mogelijke integratie in bestaande programma’s en systemen, de meetbaarheid van de prestaties en de return on investment, de maturiteit van de teams, de implementatiesnelheid ...

In deze context is het echter ook belangrijk te preciseren dat er in beide modellen één invariabel element is. Er moet een duidelijk afgebakende relatie bestaan tussen de technologieleverancier en de adverteerder. De redenen zijn voordehandliggend: de onafhankelijkheid ten opzichte van de partnerbureaus, een perfecte verstandhouding over het gebruik van de ingezamelde gegevens, de transparantie van de kosten, de evaluatiecapaciteit van de prestaties, en niet te vergeten de acculturatie van de interne teams aan nieuwe technologieën die onontbeerlijk zijn voor een geslaagde digitale transformatie. In beide gevallen gaat het dus niet om het zelf ontwikkelen van technologie eigen aan het bedrijf.

De drie elementen waarmee rekening gehouden moet worden

1. Vaardigheden en structuur van de teams

De digitalisering vereist een hele resem aan uiteenlopende vaardigheden (e-commerce, content schrijven, ontwikkeling, creatie, analyse, media, sociale media, CRM, omnichannel ...). Het is voor de adverteerder belangrijk om polyvalente teams met sterke digitale vaardigheden te creëren, zowel omwille van de structurele kostprijs, als omwille van de behoefte om hun vaardigheden continu bij te werken.

Een andere beslissingsfactor, naast de vaardigheden van de teams, is de evolutie van de digitale tools zelf. Het is essentieel dat de technologieën beheerd, onderhouden en bijgewerkt kunnen worden, om de investering op lange termijn te maximaliseren.

Er moet dus rekening gehouden worden met de structuur van de bestaande teams, de maturiteit van de technische vaardigheden en het vermogen om de vereiste kennis up-to-date te houden. Indien deze elementen niet voldoen aan de vereiste voorwaarden, is het best te overwegen deze taken uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau waarin die elementen deel uitmaken van de 'core business', en dat deze aanbiedt als een dienstverlening met een sterke meerwaarde.

 2. Behendigheid (‘agility’) en flexibiliteit van de organisatie

De digitalisering heeft een radicale transformatie veroorzaakt in het groeimodel van ondernemingen. Voor veel adverteerders ligt de grootste uitdaging momenteel in hun vermogen om hun organisatie in haar geheel – bedrijfscultuur inbegrepen – snel om te buigen in het kader van een duurzame digitale transformatie.

De zakelijke waarde van digitale kanalen hoeft niet langer bewezen te worden, maar nu ligt de focus op de wendbaarheid van de adverteerder om mee te kunnen surfen op de snelle stroming. Of zoals Klaus Schwab het zo goed verwoordde op het World Economic Forum: “In de nieuwe wereld is het niet de grote vis die de kleine opeet; het is de snelste die de traagste opeet.”

In deze context, en wetende dat de basis van een geslaagde transformatie de technologische infrastructuur is, is de vraag die gesteld moet worden:

Is mijn onderneming behendig en flexibel genoeg om deze digitale technologieën te integreren in alle lagen van de organisatie?

3. Financiële impact

Ook de continue evolutie en de enorme hoeveelheid technologieën die aangeboden worden op de markt bemoeilijken de keuze van de adverteerder. Ze leiden ertoe dat hij engagementen aangaat op lange termijn, die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor zijn activiteiten.

Niettemin is het dankzij de exponentiële groei van het aantal SaaS-oplossingen van de voorbije jaren perfect mogelijk om het financiële risico van een snelle economische veroudering maximaal te beperken, hoewel dergelijke technologieën, die volledig aangepast zijn aan de behoeften, de ambities en de beschikbare middelen, nauwelijks schaalbaar zijn.

De financiële impact ligt bijgevolg meer in de vorming van de teams en de rekrutering van digitale experts, hoewel ook altijd de mogelijkheid blijft bestaan om tijdens de overgangsfase de digitale transformatie van de onderneming volledig of gedeeltelijk uit te besteden.

Tot slot zal het intern uitrollen van de digitale technologieën of de uitbesteding ervan, de adverteerder ertoe nopen een stand van zaken op te maken van zijn digitale maturiteit, om de keuze te kunnen maken voor een interne ontwikkeling voor zijn belangrijkste hefbomen voor groei. Dat zal hem in staat stellen om de interne vaardigheden te verwerken en uiteindelijk een 'zelflerende' organisatie te worden, wat onontbeerlijk is voor een geslaagde digitale transformatie. Anderzijds wordt uitbesteden ook beschouwd als een manier om de implementatie van de technologische strategie van de adverteerder te versnellen, en biedt het gewoonlijk een snellere return on investment.

De opinies in deze bijdrage zijn eigen aan de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de opinie van UBA.

Data & Technology