Komaf maken met de clichés over grote merken

big & small brands.jpg

Vandaag is het gebruikelijk om te zeggen dat grote globale merken veel minder aanspreken dan hun kleine lokale tegenhangers. Ze zouden vooral terrein verliezen bij de jongere consumenten. In zijn laatste newsletter ‘De kijk van Van Dyck’ wijst Fons Van Dyck (Think BBDO) op een Australisch universitair onderzoek dat nogal wat clichés rond de grote merken weerlegt.

Wat de millennials betreft, wijst het onderzoek erop dat er weinig significante verschillen zijn tussen de 18-24-jarigen en de 25-plussers, als het gaat om de evolutie van het markaandeel en de penetratie van de vijf grootste merken in 14 categorieën. In 40% van de geanalyseerde gevallen halen de marktleiders zelfs hogere scores bij de jongeren dan 25.
 
De auteurs van het onderzoek weerleggen nog andere soortgelijke vooroordelen, onder andere wat betreft de zogenaamd lagere trouw aan grote merken (versus kleinere). Volgens hen is het zelfs precies omgekeerd. Ze maken ook komaf met de veronderstelling dat kleine merken zonder reclame zouden kunnen en dat grote merken beter meer in digitale reclame zouden investeren.

Documenten

Research & Insights