"De 50-plussers van nu zijn de dertigers van 15 jaar geleden"

50plusser.jpg

De doelgroep van de 50-plussers verdient meer aandacht, want al te vaak is hij onderhevig aan clichés en stereotypes die op marketingvlak geen rekening houden met maatschappelijke evoluties. Het is de hoogste tijd om komaf te maken met deze perceptie, al was het maar omdat de doelgroep vandaag ongeveer 36% van de Belgische bevolking vertegenwoordigt. Om het gebrek aan informatie over het onderwerp op te vangen en een genuanceerdere visie in de hand te werken, presenteren Bayard en Roularta (de uitgevers van Plus Magazine) Route50plus.be. Het gaat om een redactioneel platform dat zich positioneert als “de snelweg naar informatie over 50-plussers”.

Het project loont de moeite: de rijde inhoud van deze B2B site is een waardevolle en onmisbare tool voor strategen, mediaplanners en andere marcom verantwoordelijken aan adverteerderszijde meer inzicht willen in de 50-plussers.
 
Tekst en uitleg door Laurence Festraets, verantwoordelijke uitgever bij Senior Publications België en Afgevaardigd Bestuurder van Bayard Presse Benelux.
 
Kun je eerst even samenvatten hoe Plus Magazine is ontstaan en welke positie de titel vandaag bezet?
De groep Bayard richt zich al een halve eeuw tot de 50-plussers sinds de lancering van het eerste magazine voor deze doelgroep, Notre Temps. Terwijl in die periode, in 1968, alle blikken gericht waren op de protesterende jongeren op de barricades, voorvoelde Bayard al hoe belangrijk de doelgroep van de 50-plussers zou worden, gezien de evolutie van hun noden, van de bevolkingspiramide, de levensduur, de betere gezondheidszorg, enzovoort. Dankzij het enthousiasme van de lezers verwierf de titel al snel een plaats op de markt en werd hij ook uitgevoerd naar andere landen. In België viert Plus Magazine zijn 30ste verjaardag. Bayard arriveerde in 1988 op de Belgische markt. De groep zocht naar een partner die zijn waarden zou delen en associeerde zich met Roularta om het toekomstige Plus Magazine te creëren. Twee jaar later werd het partnerschap nog versterkt en kreeg het concept een Nederlandse versie; in 2000 kwam er ook een Duitse.
 
De doelgroep van de 50-plussers tot wie we ons richten, groeit en vertegenwoordigt momenteel ongeveer 36% van de Belgische bevolking. In Nederland, België en Frankrijk halen we een bereik van meer dan 6,2 miljoen mensen, mede dankzij onze stevige abonnementenportefeuille die blijft uitbreiden. De doelgroep van de 50-plussers evolueert voortdurend en verdient onze aandacht, onze interesse.
 
Dat zette ons ertoe aan tot de creatie van de site Route50plus.be, vergezeld van een maandelijkse nieuwsbrief. We willen de markt van de communicatieprofessionals - mediaplanners en adverteerders – bewustmaken van de rijkdom die deze doelgroep kan bieden. Dat bedoel ik zowel letterlijk, gezien de financiële middelen waarover de 50-plussers beschikken, maar ook en vooral vanwege hun dynamiek en hun noden.
 
Is de markt zich dan niet bewust van de mogelijkheden die 50-plussers bieden?
De problematiek hangt samen met het feit dat mediaplanning stopt bij de 45-jarigen. 50-plussers kampen nog steeds met een imago dat helemaal niet weerspiegelt waar ze in werkelijkheid voor staan. Onlangs verschenen twee boeken die het aantonen: ‘The Silver Ones’ van Filip Lemaitre die trouwens meewerkt aan Route50plus.be en ‘Wat als we straks 100 worden?’ van Dirk Schyvinck (twee werken die we binnenkort hier zullen voorstellen, nvdr). In zijn boek staat Dirk Schyvinck uitgebreid stil bij de thematiek van de langere levensduur. Hij illustreert dat de 50-plussers tegenwoordig consumeren, dynamisch, kritisch en actief op het internet zijn. Ze zitten op de sociale media, enzovoort. Net zoals iedereen krijgen ze te maken met nieuw samengestelde gezinnen, ze gaan opnieuw samenwonen, worden (opnieuw) vader op hun 55ste en passen zich voortdurend aan de maatschappelijke evoluties aan.
 
Er wordt gesproken over het pensioen op 67, maar iedereen vraagt zich af of we in de toekomst nog zullen stoppen met werken en profiteren van een pensioen als dusdanig. Waarschijnlijk niet. We zullen gedurende ons hele leven moeten blijven leren, we zullen meerdere levens, meerdere carrières hebben. Als je dat eenmaal begrepen hebt, realiseer je je dat de 50-plussers een interessante doelgroep zijn. We moeten ophouden met te denken dat we ons gedrag niet meer veranderen na ons 50ste. Om al die redenen hebben we de term ‘senior’ verbannen. We verkiezen het woord 50-plusser, bij gebrek aan een sexyer concept dat het dynamisme en de positieve evolutie van de doelgroep beter zou vertalen.
 
Waar komt de informatie op Route50plus.be vandaan?
De site is een internationaal platform dat ontwikkeld werd in Frankrijk, België en Nederland, met content afkomstig van verschillende trendwatchers uit deze landen, maar ook uit de Verenigde Staten. We publiceren ook studies die uitgevoerd of samengevat werden door de lokale regies van Plus Magazine, waaronder Roularta Media in België. Het is een exclusief redactionele site en een platform waar je ook alle evenementen, conferenties, seminaries, enzovoort over marketing voor 50-plussers kunt terugvinden. Doelstelling is de marcom professionals bewustmaken met content uit meerdere disciplines.
 
Nog even iets over Plus Magazine. Hoe pakken jullie het aan om binnen de doelgroep te blijven en toch rekening te houden met de permanente evoluties?
We kiezen er bewust voor om niet te ‘stigmatiseren’ op basis van de leeftijd en richten ons tot de 50-plussers op basis van thema’s die hen interesseren en motiveren. Op je 50ste of je 60ste zijn de levenservaringen zeer uiteenlopend, al naargelang de persoon. Getrouwd, gescheiden, in een nieuw gezin, met of zonder kinderen, gepensioneerd of nog aan het werk, rijk, arm, sportief of niet… Iedereen heeft zijn eigen verhaal en wordt geconfronteerd met zijn eigen vragen.
 
Aangezien het ook een ‘sandwich’ generatie is die zich tegelijk bekommert om haar ouders en haar kinderen, wordt ze beziggehouden door zeer uiteenlopende zorgen en onderwerpen. Plus Magazine richt zich tot hen met onderwerpen die hen persoonlijk aanbelangen (hun rechten, erfeniskwesties, beleggingen,…), maar we hebben het ook over gezondheid (vanaf je 50ste begin je daar meer op te letten om nog beter van het leven te genieten), over schoonheid, toerisme, enzovoort. Het magazine biedt een zeer ruime inhoud die vertrekt vanuit het individu en veel van diens bekommernissen omarmt. We brengen content waarmee 50-plussers zich kunnen identificeren en die hen informeert, inspireert en aanzet tot delen. De pijlers van het magazine zijn identiek in de drie landen – gezondheid, recht en financiën, psycho en maatschappij, lifestyle en toerisme. De aanpak is dan weer volledig lokaal, met onafhankelijke redacties in elk land.

Research & Insights