Investeringen in Influencer Marketing in stijgende lijn

influencer-UBA.jpg

Influencer marketing is trendy. Marketeers gebruiken het kanaal steeds meer als onderdeel van hun communicatieplan.

Vandaar het belang om ook hier extra aandacht te besteden aan kwaliteitsstandaarden en transparantie. WFA deed een onderzoek bij een aantal multinationale ondernemingen om een beter inzicht te krijgen in de problematiek. De bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek bij 34 bedrijven die 15 categorieën vertegenwoordigen en ongeveer $59 miljard aan wereldwijde media- en marketinguitgaven.

Alle bevraagde merken gebruiken influencers om hun producten online te promoten: 54% doet dit "slechts af en toe" en 46% gebruikt deze "zeer vaak", waarbij 65% van de respondenten hierin meer willen investeren in de volgende 12 maanden. Het objectief voor het gebruik van influencer marketing is voornamelijk het verhogen van merkbekendheid (86%). Daarnaast worden influencers ingezet om nieuwe doelgroepen te bereiken (74%) en om het merk te ondersteunen. De belangrijkste platformen zijn instagram (100%), Facebook (85%) en YouTube (67%).

Ondanks hun bereidheid om meer te investeren, zullen marketeers dit echter alleen doen als er voldoende transparantie is. Geloofwaardigheid, reputatie en kwaliteit van volgers staan bovenaan de selectielijst wanneer merken beslissen met wie ze willen werken. Het belangrijkste criterium is de kwaliteit van de volgers, wat door 96% van de respondenten als "absoluut essentieel" of "zeer belangrijk" wordt geciteerd. Ook de geloofwaardigheid en reputatie van de influencer was voor de overgrote meerderheid van cruciaal belang (93%).

Het merendeel van de marketeers vragen influencers expliciet en contractueel om de relatie met het merk duidelijk te maken voor de consument. Daarvoor wordt vooral gebruik gemaakt van een reeks van hashtags.

Influencer marketing is voor veel marketeers een belangrijk kanaal, maar zal alleen effectief zijn indien consumenten de influencers kunnen vertrouwen, als de relatie tussen merk en influencer transparant is en marketeers erop kunnen vertrouwen dat ze echte mensen bereiken en geen bots.

UBA werkt o.a. samen met de Raad voor de Reclame aan een zelfregulering-code voor influencer marketing. Hierover is overleg opgestart met de overheid (Kabinet Peeters, FOD Economie) en met diverse sectororganisaties (o.a. FeWeb en Influo).

UBA zal daarnaast op basis van dit onderzoek samen met WFA en met de sectorverenigingen werken aan best-practice richtlijnen voor influencer marketing.

De volledige studie kan u hier raadplegen.

Documenten

Content