Wat is Corporate Venturing ?

corporate-venturing.jpg

‘Corporate Venturing’ is een trend waarbij een gevestigd bedrijf een structurele samenwerking aangaat met en/of participeert in een innovatieve en gespecialiseerde start-up. 

Het uiteindelijke doel is te innoveren en een concurrentievoordeel op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door innovatie en/of gepatenteerde technologie of kennis te verwerven, of door toegang te krijgen tot een netwerk van klanten en/of leveranciers. Het voordeel voor de start-up is dat het van zijn kant beroep kan doen op de ervaring van het bedrijf.

Corporate Venturing verschilt van private durfkapitaalfondsen in die zin dat het ook strategische doelstellingen nastreeft naast de financiële. Corporate Venturing wordt in de eerste plaats gedaan om, direct of indirect, de omzet en winst van de activiteiten van de gevestigde onderneming te verhogen. De onderneming tracht synergieën te creëren tussen haarzelf en de start-up om extra groei binnen de moederonderneming te bevorderen.