"Langer leven vraagt een holistische en structurele aanpak"

153648708636487055-1536339019-1536339012-dirk.jpeg

Dirk Schyvinck, voormalig reclamemaker en erkend marketeer publiceerde een boek rond langer leven: ‘Wat als we straks 100 worden?’. Een goeie vraag!
 

Wat heeft je ertoe aangezet om auteur te worden?

De microbe van het schrijverschap had ik al geruime tijd te pakken. Zo publiceerde ik, samen met François- Xavier Huberlant van het toenmalige LHHS (nu Air, nvdr) al in de jaren negentig een uitgebreide bijlage bij de krant De Tijd onder het motto ‘De kinderen van Ogilvy over reclame’ en schreef ik ook talloze columns in een aantal vakbladen. Het virus werd echter pas weer aangewakkerd, toen ik zelf in de tweede helft van mijn vijftigste kwam. En dit in combinatie met die andere microbe, de socioloog in mij.

Wat is het uitgangspunt van je boek?

Zelf heb ik twee keer de opkomst van de digitale revolutie meegemaakt. Eerst was er de hype aan het einde van de jaren negentig en pas later toonde de technologische revolutie haar ware gelaat. Dat was meteen ook het moment van de ‘digital natives’. Jong was nog nooit zo jong geweest. En dat heb ik op de eerste rij meegemaakt. Tezelfdertijd kon je niet naast de vergrijzing kijken. En op het eerste gezicht lijken die twee grote bewegingen – de technologische en de demografische - tegengesteld. Vooral dat hield me al een hele tijd bezig en daar is een boek van gekomen. Het finale uitgangspunt kan worden samengevat in vier topics.

Ten eerste onderschatten we de evolutie van een ouder wordende maatschappij en framen we dat als iets heel negatiefs .

Ten tweede is de ‘veroudering’ geen voorbijgaand fenomeen dat zal ‘uitsterven’ met de generatie van de babyboomers. Integendeel: de meerderheid van de kinderen die vandaag in de westerse wereld geboren worden, zal 100 jaar of meer worden. De echte uitdaging zit hem dan ook niet in de vergrijzing, maar in wat men noemt ‘longevity’: het feit dat de levensverwachting blijft stijgen (en die zal met de hulp van de technologie spectaculair stijgen, veel meer dan we vermoeden). En dat gegeven kan op twee manieren worden gezien: ofwel nog veel somberder dan de actuele vergrijzing ofwel als een enorme uitdaging waaraan we best vandaag beginnen werken. En dat werken moet starten met een verandering van ons stereotiep narratief over jong en oud, maar vraagt ook een ander soort innovatie

Drie. De innovatie is deels economisch: waar vandaag innovatie quasi altijd gekoppeld wordt aan ‘jong’ (jong voor jong), zitten er enorme opportuniteiten in de longevity economy. De huidige 50+ generatie is heel vermogend, spendeert en wordt in ons marketingdenken niet echt getriggerd. Daar moet en zal verandering in komen, want we laten gewoon geld liggen. Slimme ondernemers hebben dat vandaag al begrepen.

Tot slot hebben we ook een structurele sociale innovatie nodig. Waar technologische veranderingen het leven sneller maken, zal de toename van de levensverwachting het leven langer maken. Wat betekent dat verandering geen gegeven van één of twee generaties wordt maar een voortdurend-in- verandering-zijn voor alle generaties. Dit gaat een enorme impact hebben op opleiding, de manier waarop we werken en ‘rusten’. Wie vandaag twintig is, zal een veel langere tijdspanne hebben om zijn of haar leven vorm te geven. Iemand van dertig of veertig zal zich moeten heruitvinden en iemand van vijftig zal moeten nadenken hoe hij of zij zal investeren in de tweede helft van zijn of haar leven. Longevity wordt op die manier geen uitdaging voor ouderen, maar voor elke leeftijd en generatie.

Waarom pleit je voor een ‘jonge kijk op vergrijzing’? Uit angst om te worden uitgesloten van alles wat deel uitmaakt van de cultuur van de Millennials?

Ik pleit vooral voor een nieuwe kijk op langer leven. Vandaag is de discussie beperkt tot vergrijzing en dus quasi alleen tot ‘het probleem van een oudere generatie’, terwijl ik ervan overtuigd ben dat de impact van een 100-jarig leven ook enorme gevolgen gaat hebben op jonge generaties. De babyboomers vormen slechts een tussen/sandwich-generatie in deze evolutie. You ain’t seen nothing yet, en tenslotte: zijn we niet allemaal geboren om oud te worden? Ik denk niet dat dit een basale angstige, persoonlijke reactie is. Internationaal staat het longevity thema op zowat alle belangrijke agenda’s en ik durf gerust voorspellen dat dit, naast de technologische revolutie die we meemaken, tot de Top 3-issues gaat behoren in de komende 10 à 20 jaar. En wat als we technologie zouden inzetten om die uitdaging mee aan te gaan?

Welke raad heb je voor marketeers die zich tot die doelgroep van de 50-plussers willen richten?

Ik heb vooral raad voor de marketeers die zich NIET tot die doelgroep richten. Het is immers pas geleden van 12 augustus dat Mark Pritchard, Chief Brand Officer van P&G, verklaarde “Age will be the next on the agenda for advertisers to adress as the industry moves to unpick the stereotypes it has helped perpetuate’….en verder “As a company, we’re now focusing not just on the millennials but boomers as well. That’s the next area.”. En dat is zowel een economisch statement (we gaan geen markt laten liggen) als een standpunt qua sociale verantwoordelijkheid, met name qua inclusie en diversiteit!

Denk je dat onze samenleving gewapend is om de ontplooiing van een toenemend aantal ‘ouderen’ op te vangen?

Neen, we zijn er vandaag niet klaar voor. Alleen al financieel rijzen er enorme vragen wie de factuur kan en zal betalen. Maar dat komt ook omdat we kortzichtig kijken vanuit de vergrijzing en niet vanuit een leven van 100 jaar. Een langer leven vraagt een structureel en holistische visie. Als die ontbreekt, wordt een langer leven een vloek, terwijl we nu alle kansen moeten benutten om er een zegen van te maken, en dit voor zoveel mogelijk mensen.

Het thema van de lange levensduur, de zoektocht naar het eeuwige leven, kwam aan bod in ‘Homo Deus’. Ben je het met de schrijver eens als hij zegt dat die queeste voorbehouden zal zijn aan de gegoede klassen en zal zorgen voor groeiende ongelijkheid?

Kijk, dat risico zit er inderdaad in. We zien in de VS vandaag al dat de levensverwachting van arme mensen niet stijgt, maar in bepaalde gevallen zelfs daalt. Ik blijf er echter bij dat dit voor een groot deel komt omdat we vanuit een oud model over onze levensloop denken en dat de sociale structuren ook op dat oud model zijn gebaseerd. We moeten naar een andere manier van denken waarin we de sociale gig economy (die nauw verbonden is met de digitale revolutie) èn de verlenging van het actieve leven koppelen aan sociale innovatie plus…een nieuw sociaal contract tussen generaties mar ook tussen de sociale stakeholders. Zo niet wordt de technologische en demografische toekomst geen deel van de vooruitgang, maar sociale regressie… Time to act NOW!

Brand Strategy