Aanbevelingen voor online influencers

influencers.jpg

Influencers worden meer en meer gevraagd om producten en diensten van adverteerders te promoten en/of ze aan te bevelen bij hun volgers. 

Consumenten vinden het soms moeilijk om te weten of de influencer zijn eigen persoonlijke mening geeft of een boodschap van een merk.
In mei van dit jaar heeft de FOD Economie aanbevelingen gepubliceerd inzake online influencers. Deze aanbevelingen waren op een unilaterale manier opgesteld, zonder overleg met onze sector. Op vraag van Minister Kris Peeters werd deze tekst dan ook snel ingetrokken. 
UBA heeft binnen de Raad voor de Reclame samengewerkt met de diverse betrokken organisaties om eigen aanbevelingen op te maken. Deze worden nu door de Raad voor de Reclame gepubliceerd. Het doel van deze aanbevelingen is zowel om de voltallige sector - online influencers, adverteerders, agentschappen, media en platformen – te helpen om de toepasselijke regels correct na te leven als om om de consument te beschermen. De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal de controle op de naleving van deze Aanbevelingen verzekeren. 
De volledige tekst van de aanbevelingen is hier terug te vinden.

Documenten

Content Media