UBA publiceert charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren

sustainable-communication.jpg

Duurzaamheid in communicatie is geen optie, het is een noodzaak. UBA neemt het initiatief om deze houding te stimuleren.

De consument verwacht vandaag van bedrijven en merken dat ze op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Communicatie maakt daar integraal deel van uit. UBA neemt het initiatief om deze houding te stimuleren. Aan de hand van een duidelijk charter met concrete engagementen wil UBA beantwoorden aan de verwachtingen. Het doel van deze charter? Een reclame-sector die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, controle en respect.

Een duidelijk charter met concrete engagementen

Het charter heeft betrekking op alle vormen van communicatie en dat voor alle media die het bedrijf gebruikt. Het behandelt communicatie vanuit 3 invalshoeken: de inhoud van de boodschap, de distributie van de boodschap en de relatie met de verschillende stakeholders.

Waarom is dit belangrijk?

Door zich aan dit charter te houden, engageren UBA-leden zich ten volle om op een maatschappelijk verantwoorde manier te communiceren en dragen ze rechtstreeks en constructief bij tot de responsabilisering van de maatschappij in haar geheel.

Het UBA charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren wordt ondersteund door de Raad voor de Reclame en door het VBO.

Philippe Wallez, voorzitter UBA: "Duurzaamheid is een belangrijke trend die alle sectoren en een groot deel van ons privé- en beroepsleven raakt. Het is dan ook gewenst dat wij als adverteerders transparant en ethisch, maar ook eenvoudig en authentiek zijn. De merken zullen zich aan dit UBA charter houden en ervoor zorgen dat de 'best practices' in hun communicatie-inspanningen worden geïntegreerd. Duurzaamheid in communicatie is geen optie, het is een noodzaak."

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: "Als sociale partner en belangrijkste Belgische werkgeversorganisatie vinden wij het belangrijk om te participeren aan het maatschappelijk debat. Niet met de voeten vooruit of met fake news, maar wel met respect voor iedereen en met de bedoeling een kwaliteitsvol debat te stimuleren. Net om die reden ondersteunen wij dit UBA Charter."

Piet Moons, voorzitter Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) en directielid van de Raad voor de Reclame: "Dit charter is een duidelijk statement vanuit de bedrijfswereld om zich in hun communicatie verder verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van alle consumenten. Deze attitude bevestigt nogmaals dat de sector zich engageert om de zelfregulering dagdagelijks ernstig te implementeren en te blijven stimuleren bij al hun leden."

Het volledige UBA Charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren kunt u hier downloaden.

Documenten

Brand Strategy Sustainability