UBA ondertekent de EU praktijkcode betreffende desinformatie of nepnieuws

Enquete.jpg

Uit de meest recente Eurobarometer-enquête blijkt dat nepnieuws volgens 83 % van de respondenten een gevaar vormt voor de democratie.

De respondenten maken zich met name zorgen over opzettelijke desinformatie die is bedoeld om opinies te beïnvloeden. De enquête wijst ook op het belang van media van hoge kwaliteit: de respondenten beschouwen de traditionele media als de meest betrouwbare bron van informatie (radio 70 %, televisie 66 %, gedrukte media 63%). Online-informatiebronnen (26 %) en videohostingwebsites (27 %) worden gezien als de minst betrouwbare bron van informatie.

De Europese Commissie omschrijft desinformatie als "aantoonbaar onjuiste of misleidende informatie die wordt opgesteld, weergegeven en verspreid om winst te maken of om het publiek opzettelijk te bedriegen, en die schade in het publieke domein kan veroorzaken”.

Om het fenomeen van desinformatie aan te pakken heeft de Europese Commissie een ‘EU praktijkcode betreffende desinformatie’ gepubliceerd. Dit houdt o.a. het volgende in:

  • waarborgen van de transparantie in verband met gesponsorde inhoud, met name wat betreft,politieke reclame, inperken van de opties voor doelgroepbepaling voor politieke reclame en ervoor zorgen dat verspreiders van desinformatie minder inkomsten krijgen;
  • meer duidelijkheid verschaffen over de werking van algoritmen en controle door derden,mogelijk maken;
  • gebruikers moeten gemakkelijker toegang krijgen tot verschillende nieuwsbronnen die alternatieve standpunten weergeven;
  • er moeten maatregelen worden ingevoerd om nepaccounts op te sporen en af te sluiten, en om het probleem van automatische bots aan te pakken;
  • factcheckers, onderzoekers en overheden moeten de mogelijkheid krijgen om permanent online-desinformatie te monitoren.

Het UBA charter ‘Maatschappelijk Verantwoord Communiceren’ besteedt reeds expliciet aandacht aan dit onderwerp: "Commerciële communicatie zorgt voor een belangrijk deel van de financiering van media en van andere activiteiten en evenementen. Bedrijven en merken zorgen ervoor dat hun commerciële communicatie niet leidt tot financiering van media die doelbewust foutieve informatie verspreiden. Ze dragen er bovendien zorg voor dat hun communicatie- activiteiten niet leiden tot de financiering van illegale activiteiten.”


Op 16 Oktober 2018 werd de EU Code officiëel ondertekend door UBA, warbij de vereniging zich verbonden heeft om het onderwerp en de code expliciet onder de aandacht te brengen van haar leden.

Documenten