2018, vertraging in de opmars van time shift viewing

uitgesteld kijken.jpg

Zoals verwacht nam de proportie uitgesteld kijken nogmaals toe in 2018

Die evolutie is al tien jaar bezig, maar het tempo waarmee het fenomeen toeneemt, is aanzienlijk vertraagd in vergelijking tot de vorige jaren (de proportie TSV - time shift viewing - was meer dan verdubbeld tussen 2014 en 2017). In 2018 en bij de 18-54-jarigen was 23% van het bereik uitgesteld in het noorden, tegenover 17% in het zuiden. Franstaligen kijken bij voorkeur uitgesteld de dag zelf (vosdal), in tegenstelling tot de Nederlandstaligen. Bij de jongste kijkers liggen deze cijfers uiteraard veel hoger (respectievelijk 26 en 18% op de 15-34-jarigen).

Daar waar uitgesteld kijken oorspronkelijk een beperkt fenomeen was, betreft het nu een grote meerderheid van de kijkers. In 2018 bedroeg de dagelijkse penetratie bij de 18-54-jarigen 44% in het noorden en 37% in het zuiden. Bijna een Vlaamse kijker op twee doet het dus bijna dagelijks.

Als we het moment analyseren, wordt er meer uitgesteld gekeken op maandag en minder tijdens het weekend. De maandelijkse pieken doen zich voor in april en in oktober. Op dagniveau wordt er twee keer meer uitgesteld gekeken tijdens prime time dan in day time. De TSV-curve volgt die van het bereik en van de reclameruis. Ook al weten we dat het zuiden op dat punt een technologische achterstand goed te maken had, toch stellen we vandaag nog steeds een duidelijk hoger percentage TSV vast in het noorden. Ook is men in het zuiden veel meer geneigd om de reclame in TSV te bekijken. Als je weet dat de reclameruis op de commerciële zenders veel hoger ligt in het noorden dan in het zuiden en dat de blokken er langer duur, is het verband gauw gelegd.

Documenten

Media Research & Insights