De CEO kampt met de blues volgens PwC

Burn out.jpg

Het jaarlijkse onderzoek van PwC over de gemoedstoestand van CEO’s wereldwijd waarvan de resultaten geopenbaard werden aan het begin van het Davos Forum, onthult dat 30% van de ondervraagden een vertraging van de wereldwijde groei verwacht in 2019

Vorig jaar was slechts 5% die mening toegedaan. Het sluimerende pessimisme wordt gevoerd door het heersende politieke klimaat, de handelsconflicten, de Brexit, enz. Dit geldt met name in het Midden-Oosten en Europa waar respectievelijk 38% en 33% van de CEO’s pessimistisch zijn. 

Met het pessimisme van onze CEO’s is het nog erger gesteld op dit vlak. In België verwacht 45% een vertraging van de wereldwijde groei voor dit jaar. Ze verwijzen daarbij naar de overregulering, het protectionisme, het nationale politieke klimaat, de algemene onzekerheid en het ontbreken van een duurzaam mobiliteits- en energiebeleid als verzwarende factoren. Desalniettemin is een derde van de ondervraagden ervan overtuigd dat ze winst zullen maken. Om hun winst te verhogen, vertrouwen ze op organische groei (79%), meer efficiëntie (76%), de lancering van een nieuw product of dienst (48%) of het sluiten van strategische samenwerkingsakkoorden (43%). Bijna een kwart ziet heil in start-ups. 

Wat betreft de bedreigingen voor bedrijven vermelden de CEO’s allereerst de beschikbaarheid van talent op de markt (48%), cyberaanvallen (29%) en de snelheid van technologische evoluties (26%). 

De ongerustheid die afneemt voor artificial intelligence is volgens de PwC de moeite waard om te onderstrepen. 84% van de CEO’s zegt dat artificial intelligence de komende vijf jaar het ondernemerschap zal beïnvloeden en 60% zegt dat het een grotere impact zal hebben dan het internet op globaal vlak. 

Het onderzoek van PWC werd gevoerd tussen september en oktober 2018. Er werden 1.378 CEO’s uit 91 landen ondervraagd (73% online, 10% telefonisch en 10% per brief of face to face).

Research & Insights Brand Strategy