Opinie door Fons Van Dyck: Bestaat uw merk binnen vijf jaar nog?

BBD_5359_LR.jpg

Meer dan ooit is de toekomst van veel merken bedreigd. Een studie van mediabureau Havas wees enkele jaren terug al uit dat wereldwijd consumenten het niet erg zouden vinden als 74 procent van de merken zou verdwijnen. 

Met andere woorden: drie van de vier merken heeft geen waarde in de ogen van de consumenten en kunnen dus morgen al uit het winkelrek verdwijnen zonder dat iemand erbij stil zou staan.

De verwachting is reëel dat het ‘winner takes it all’-principe zich in vele sectoren zal doorzetten. Dat betekent dat in veel sectoren en productcategorieën een of twee merken zullen strijden voor het leiderschap (een soort van duopolie, zeg maar), terwijl de andere merken zich zullen richten op een specifieke niche om te kunnen overleven. En de macht verschuift meer dan ooit in de richting van de (digitale) retailers.

Vaak wordt beweerd dat vooral grote merken terrein verliezen in het voordeel van kleine, lokale merken. Onderzoekers van het Ehrenberg-Bass Instituut, bekend van Byron Sharp (‘How brands grow’), hebben dit onderzocht. Hun conclusie is genuanceerd. Sommige grote merken verliezen marktaandeel, andere winnen marktaandeel. Of een merk groeit of niet, hangt in de eerste plaats af van de overheersende dynamiek in zijn sector: groeit die sector, is er sprake van krimp of is de sector stationair? Als hun sector groeit, zullen merken daarvan kunnen profiteren.

Datzelfde onderzoek maakt ook korte metten met de vaak gehoorde stelling dat vooral jonge mensen (de zogenoemde generaties Y en Z) grote merken afzweren. De onderzoekers vergeleken de motieven om voor een merk te kiezen bij een groep jongeren (< 25 jaar) en een groep met 25-plussers. Er waren geen noemenswaardige verschillen tussen de twee groepen. Het onderzoek wees zelfs uit dat in 40 procent van de gevallen bekende merken een groter marktaandeel hebben bij jonge gebruikers dan bij oudere. De jongeren zweren bekende merken dus zeker niet af.

In mijn nieuwe boek ‘De onsterfelijke onderneming/L’entreprise immortelle’ geef ik concreet aan wat ondernemingen moeten doen om morgen te overleven. Een onsterfelijke onderneming – en haar merk(en) - weet hoe ze ...

  • Zich slim aanpast aan een veranderende wereld
  • Met een eenduidige strategie haar doelen moet bereiken
  • Medewerkers, stakeholders, partners én klanten verbindt in een uniek en
  • sluitend systeem
  • Haar DNA (identiteit en cultuur) op de lange termijn bewaakt en veilig stelt

Ik toets deze voorwaarden aan het succes én de mislukkingen uit meer dan 40 jaar Apple, van opgang over ondergang tot wederopstanding. ‘De onsterfelijke onderneming/L’entreprise immortelle’ is een uniek pleidooi voor de noodzaak van langetermijndenken, en rekent ongenadig af met gemeenplaatsen en mythes over succesvolle organisaties. Een overlevingskit met praktische tips en do’s-and-dont’s voor elke ondernemer in disruptieve tijden.

Leden van de UBA die geïntereseerd zijn in het thema nodig ik graag uit voor de officiële voorstelling van mijn boek op woensdag 13 maart vanaf 18u30 in de gebouwen van BNP Paribas Fortis, Kanselarijstraat 1 te Brussel. Christian Van Thillo, Jef Colruyt, Michel Moortgat, Françoise Chombar (Melexis) en Herman Daems (BNP Paribas Fortis) zullen in elk geval aanwezig zijn voor een boeiend panelgesprek over het onderwerp.

Inkom is gratis voor UBA leden, maar u moet zich wel vooraf aanmelden hier.

Meer info over het boek zelf vindt u hier:

https://www.lannoocampus.be/nl/de-onsterfelijke-onderneming