Unstereotype Communication bij De Lijn: van reiziger tot medewerker

De Lijn2.png

"We geloven dat diversiteit een rijkdom is. Het helpt om beter de uiteenlopende vragen en wensen van onze reizigers te kennen."

Over diversiteit en inclusie bij De Lijn

Dag in dag uit doorkruisen we heel Vlaanderen om mensen te vervoeren en hen bij te staan in hun mobiliteitskeuzes.

We weten dus als geen ander hoe divers Vlaanderen is. Onze bussen en trams zijn plekken waar mensen van elk gender, elke afkomst, geaardheid, beperking of geloof op een gelijke manier welkom zijn en behandeld worden.

Dat is wat we doen. En het is ook wie we zijn. Zowel in onze communicatie als in ons intern beleid.

In onze communicatiebriefings lees je geen woord over diversiteit en inclusie

Dat is intussen al enkele jaren zo. Gewoon omdat gelijkheid een basiswaarde is die zo vanzelfsprekend blijkt dat we ze niet meer dienen te vermelden.

We voeren ook geen aparte campagnes voor minderheidsgroepen, maar zorgen er net voor dat iedereen zich aangesproken voelt.
Dat is een kwestie van de juiste talen te spreken: een klare, heldere woordentaal en een herkenbare beeldtaal die representeert wie er in onze maatschappij leeft. Onze beeldbank bestaat uit echte mensen, geen modellen, die samen een doorsnede van Vlaanderen vormen.

We kijken hoe we daarbij voorbij kunnen gaan aan de cliche╠üs. Zo zag je in onze zomercampagne rond shopping evengoed een grootvader op stap met zijn kleinkind als een kleurling. In onze rekruteringscampagnes portretteren we zowel mannelijke als vrouwelijke chauffeurs, techniekers en bedienden, van verschillende leeftijden, origine en ras. We noemen ze allemaal ‘mobiliteitsexperts’.

Dat brengt ons meteen tot ons intern beleid.

We geloven niet in hokjes, we omarmen diversiteit

Alles begint bij respect. Respect voor de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen. Die verschillen maken elk van ons uniek.
Wat het nog mooier maakt: zet al die verschillende mensen bij elkaar, stel hen persoonlijke vragen en je merkt dat de grootste verschillen zich met elkaar verbinden. Wat je vanuit stereotiep hokjesdenken niet kon bereiken, gebeurt dan wel. Dat zie je in het filmpje dat we ter gelegenheid van antidiscriminatiedag maakten: https://www.youtube.com/watch?v=ionu75dsFkc

We geloven dat diversiteit een rijkdom is. Dat het helpt om beter de uiteenlopende vragen en wensen van onze reizigers te kennen. Dat je dankzij diversiteit op de werkvloer makkelijker vanzelfsprekendheden in vraag stelt en creatiever met oplossingen voor de dag komt. Dat je anders gaat kijken. Waar bijvoorbeeld 50-plussers in vele bedrijven moeilijker aan de bak komen, zien wij ze even graag komen als jongere kandidaten. Want onze ervaring vertelt dat ze het uitstekend doen als chauffeur.

We vinden het ook belangrijk dat een antidiscriminatiebeleid helder, bindend en afdwingbaar is. Het staat dan ook zwart op wit in ons arbeidsreglement. Maar het begint al vroeger: in de selectie zijn competentie, gelijke kansen en dito doorgroeimogelijkheden de uitgangspunten.

We maken de cirkel rond.

De wereld staat niet stil en wij spelen daar voortdurend op in. We voorzien opleidingen die heel concreet werken rond diversiteit. Ze zijn onder andere gericht op het aanmoedigen van respect voor elkaar, op constructief omgaan met verschillen op de werkvloer en op interculturele communicatie. Dat laatste maakt meteen de cirkel rond. Want als je elke dag Vlaanderen doorkruist, dan is het een grote plus wanneer je chauffeurs weten hoe ze die superdiverse reizigers het best te woord staan in hun bus of tram.

Brand Strategy Diversity & Inclusion