Unstereotype Communication bij Microsoft: When everybody plays, we all win

Dorien aerts Microsoft.jpg

« Empower every person and organisation on this planet to achieve more », is de missie van Microsoft. 

Die ‘every’ nemen we heel letterlijk : iedereen moet gebruik kunnen maken van de wonderen van technologie. Inclusie zit met andere woorden diepgeworteld in onze organisatie. In woorden én daden. We streven ernaar om onze diensten en producten inclusief by design te maken. Zowel internationaal als lokaal willen we dat met onze communicatie weerspiegelen.

Op de Super Bowl in januari 2019 brachten we een commercial rond de Xbox adaptive controller, gecreëerd voor gamers met een beperking. Onder de noemer ‘When everybody plays, we all win’ toont de spot een aantal kinderen met een beperking, die dankzij de controller hun spel naar een hoger niveau brengen.
Microsoft is ook lid van de VN Unstereotype Alliance, een globaal partnership van merken die in het leven werd geroepen door de Verenigde Naties om werk te maken van gendergelijkheid in reclame. Het charter van UBA sluit hier naadloos op aan : vanuit Microsoft België engageren we ons om bij onze externe communicatie representatief te zijn voor onze samenleving en rekening te houden met diversiteit en inclusie.

Soms zit inclusie helemaal in het hart van onze lokale projecten. Microsoft was partner van het eerste seizoen van het televisie programma Team Scheire, waarin een team van makers naar concrete oplossingen zoekt voor dagdagelijkse problemen van mensen die omwille van een beperking of andere problemen niet ten volle van het leven kunnen genieten.. Onze software architect Katrien De Graeve helpt de blinde Monique betere foto’s te trekken en Wouter om ondertitels te begrijpen.

Recent lanceerden we samen met BeCode.org de allereerste AI School in België. We willen hiermee een antwoord bieden op het tekort aan AI profielen in de Belgische markt, en geven daarbij iedereen met een basiskennis van programmeren de kans om de gratis opleiding te volgen, ongeacht leeftijd of achtergrond.

We startten dit jaar ook met het DigiKids project: elke vrijdag nodigen we een school uit voor een gratis opleiding coderen. We geven voorrang aan scholen met weinig middelen, bijvoorbeeld scholen waar er geen tot weinig laptops beschikbaar zijn. De trein naar en van onze kantoren in Zaventem is gratis voor hen.

Verder houdt onze ondertekening van het UBA charter vooral ook in dat we ons engageren om rekening te houden met inclusie bij eender welk marketing en PR project, met andere woorden in onze dagdagelijkse activiteiten. Concreet betekent dit dat we ons elke keer weer de vraag stellen : ‘weerspiegelt de campagne of communicatie waar we aan werken of in participeren de maatschappij zoals die is ?’. Vooral hierin zit de uitdaging, maar die gaan we graag aan. Want als we allemaal meespelen, winnen we allemaal.

Strategy Diversity & Inclusion