Wat is Predictive marketing?

predictif-marketing-UBA.jpg

Predictive (voorspellende) marketing voorspelt -op basis van big data en specifieke wiskundige, statistische en datamining algoritmes- welke marketing strategieën en acties het meeste kans op succes hebben.

Uiteindelijk wordt het toekomstig koopgedrag van klanten voorspeld. Predictive marketing stelt bedrijven in staat om patronen te identificeren om toekomstige resultaten en trends te voorspellen.
Via machine learning worden de algoritmes onophoudelijk bijgewerkt en verbeterd. De kwaliteit van het model wordt afgetoetst aan de resultaten en er worden steeds accuratere waarden en gewichten aan variabelen toegekend op basis van de vaststellingen. Op die manier wordt de kwaliteit van het voorspellingsmodel steeds beter.
Een van de eerste bedrijven die de techniek toepaste was Amazon, die een productaanbeveling gaf aan kopers op basis van hun surf- en koopgedrag. Maar ook Netflix gebruikte bijvoorbeeld voorspellingsalgoritmes voor het bepalen van het succes van de House of Cards.
IBM, SAP en Oracle specialiseren zich in deze snel evoluerende wetenschap.

E-commerce & Sales