Het stappenplan in trendanalyse voor sterke innovaties

Trendwatching.jpg

De rol van een trendwatcher bestaat er niet alleen in om trends te signaleren, te interpreteren en te verpakken in een mooi verhaal, dat luisteraars boeit en inspireert. Maar ook om de luisteraar te stimuleren diep na te denken over alle veranderingen die op hen afkomen en hoe ze de toekomst op een realistische en hopelijk positieve manier kunnen benaderen.

Want trends gaan immers over processen van verandering die uiteindelijk resulteren in innovaties, die ons leven een stukje gemakkelijker moeten maken. Dat betekent ook dat de rol van de 21Ste eeuwse trendwatcher wel degelijk verschuift. Hij is niet alleen een goed verteller en inspirator, maar zijn rol evolueert in de richting van een gids en coach, die bedrijven helpt om trendanalyses te maken. Hierdoor kunnen de CEO, marketeer, product manager, innovation specialist of product designer met gespecialiseerde teams nieuwe waardevolle trendimplementaties of innovaties vorm geven.

Aanpak van een trendanalyse
Start vanuit een heersende consumententrend, die aansluit bij uw huidige bedrijfsvoering, u visie, missie en waarden. Vanuit deze trend kunt u een innovatief idee, product, service of zelfs business model en visie ontwikkelen. Een consumententrend heeft een gemiddelde levensduur van 5 tot 10 jaar. Daarna verschuift deze trend en krijgt u ofwel een tegentrend of wordt deze trend minder belangrijk en zal een andere trend dominanter worden.

Menselijke basisbehoeften
Wanneer u de trend éénmaal hebt gekozen, formuleert u op een heldere én eenduidige manier, welke de menselijke basisbehoeften zijn, die aan de basis liggen van deze trendontwikkeling. Hou niet alleen rekening met de basisbehoeften en consumentenverlangens, maar peil ook naar de veranderlijke basiswaarden en normen, die ten grondslag liggen aan deze trend. Om de basiswaarden te achterhalen is het boek de Nature of Human Values van Milton Rokeach nog altijd een sterke leidraad.

De veranderingsfactoren
Daarna bekijkt u de veranderingsfactoren. De lange termijn veranderingsfactoren verwijzen naar de diepere maatschappelijke trends zoals demografie, economie, sociaal-culturele factoren, technologie, ecologie en politiek-institutionele componenten. Zo kunnen we heel duidelijk demografische trends onderscheiden, zoals de groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, de vergrijzing, de multiculturalisering, de emancipering van de vrouw, generatieverschillen, etc. Deze trendfactoren beïnvloeden elkaar. Zo heeft globalisering invloed op de demografie, maar ook op de economie, ecologie en het politiek-institutionele. Bij de trendanalyse is het essentieel dat de trendfactoren worden bepaald, die wel degelijk invloed uitoefenen op uw gekozen consumententrend. U beschrijft en documenteert dit proces op een heldere manier.

Korte termijn
Daarnaast zijn er de korte termijn triggers. Dit is wat er actueel gebeurd met de gekozen trend. Om dit te weten en in kaart te brengen, kunt u een beroep doen op diverse bronnen, zoals mainstream nieuwsmedia en gespecialiseerde vakmedia. U activeert Google Alerts met trefwoorden, maar u kijkt evenzeer naar de ontwikkeling van bepaalde patenten, u bestudeert of bestelt marktonderzoeken en gebruikt fieldresearch.  

Groeiende consumentenverwachtingen
Een gedegen trendanalyse houdt ook rekening met de groeiende consumentenverwachtingen. De vraag die u hier moet stellen gaat over wat consumenten/klanten binnen uw trendkeuze verwachten van ontluikende innovaties. Consumenten en klanten leggen de lat steeds hoger leggen, omdat ze gemakkelijk kunnen vergelijken.

Inspiratie
Een sterke trendanalyse is ook creatief en zoekt daarom naar inspiratie. Inspiratie zijn voorbeelden of best practices van concurrenten, maar de inspiratie kan gerust uit andere sectoren komen of uit andere landen en continenten. Bestudeer deze voorbeelden, bestel eventueel deze producten, maak gebruik van deze diensten, analyseer hun sterktes en zwaktes en selecteer wat u wil meenemen voor uw nieuwe trendimplementatie.

Want vergeet één ding niet: Innovaties zijn geen synoniem voor uitvindingen, maar een innovatie bouwt steeds voort op bestaande dingen, en er wordt iets extra’s toegevoegd, waardoor we met zijn allen het idee, product, dienst, business model of de visie als nieuw ervaren. Alles in de samenleving, economie en marketing heeft immers te maken met perceptie en framing.

De auteur, Bert Van Thilborgh, is Founder en CEO van Futureproved Trendwatchers. In september 2020 kunt u de Masterclass aan de UBA Academy volgen over trendanalyse en trendimplementatie.

Wilt u nog meer weten over de komende trends? Schrijft u dan in voor de UBA Trends Day op 26/3/2020 

Research & Insights