Hoe jong talent aantrekken? Resultaten van het onderzoek door Universum

EC Employer Brand Recruitment Young iStock-498941586.jpg

Terugblik op de Expert Community Employer Branding met Aurélie Robertet (Universum)

De oorlog om talent woedt hevig. Werkgevers hebben moeite met het vinden van de juiste competenties en bedrijven zijn verwikkeld in een bikkelharde concurrentiestrijd om toch maar gekozen te worden door de schaarse geschikte kandidaten. De sector en de reputatie van het merk staan niet langer bovenaan het prioriteitenlijstje van de werknemer. Talentvolle jongeren hechten meer belang aan de waarden en de bestaansreden van het bedrijf. Tot op zekere hoogte dan toch...

Universum, een internationaal onderzoek

Toekomstig afgestudeerden en jonge professionals uit 39 landen namen deel aan het onderzoek. Op basis van hun antwoorden werd een typeprofiel geschetst van de student in volgende 5 afstudeerrichtingen: Bedrijfskunde, Ingenieur/IT, Rechten, Humane wetenschappen, Gezondheidszorg. Het onderzoek brengt de verschillen in kaart in termen van voorkeur van activiteitensector, carrièredoelen, drijfveren en gebruikte kanalen om werk te vinden.

In België

Universum bevroeg 13.000 studenten aan 21 universiteiten. Managing Director Aurélie Robertet stelde de resultaten van de studenten Bedrijfskunde en Ingenieur/IT aan ons voor.

Enkele fragmenten uit haar presentatie:

  • De studenten konden kiezen uit 40 criteria die een werkgever aantrekkelijk maken. Studenten Bedrijfskunde zetten in hun top 3: de verloning, de stabiliteit van het bedrijf en de mogelijke impact op de verdere loopbaan. De student Ingenieur/IT hecht dan weer vooral belang aan: de verloning, innovatie en stimulerend werk. Inzake verloning, het belangrijkste criterium voor deze twee types studenten, stellen we vast dat de loonsverwachtingen doorheen de jaren zijn gestegen. Bovendien gaapt er een kloof van gemiddeld 13 à 14% tussen de verwachtingen van meisjes (lager) en jongens.

  • Wat carrièredoelen op lange termijn betreft, konden de studenten uit 9 criteria kiezen. Volgens zijn top 5 is de student Bedrijfskunde voornamelijk op zoek naar: een leidinggevende functie, een goede werk-privébalans, kansen om te ondernemen/innoveren, een internationale carrière en uitdagingen. De student Ingenieur/IT ruilt die internationale carrière maar wat graag in voor werkzekerheid. En hoewel de leidinggevende functie ook in zijn top 5 staat, geeft hij bovenal de voorkeur aan kansen om te ondernemen/innoveren.

  • Wat favoriete industrieën betreft, liet Universum de studenten kiezen uit 30 sectoren. Strategische consultancy staat helemaal bovenaan op het lijstje van de studenten Bedrijfskunde, gevolgd door banken en media en reclame. De studenten Ingenieur/IT willen, zonder veel verrassingen, aan de slag in de industriële engineering, de chemie en de informatica.

  • Dit is de tien eerste binnen top 30 van Belgische werkgevers, via geassisteerd stemmen:
    Voor de studenten Bedrijfskunde: Google, L’Oréal, Coca-Cola, BMW, Brussels Airlines, Microsoft, Deloitte, Europese Commissie, Medialaan, AB-Inbev.
    Voor de studenten Ingenieur/IT: Google, Microsoft, BMW, Jan De Nul, BASF, Bayer, Europese Ruimtevaartorganisatie, Intel, AB-Inbev, Volvo Cars.

Wat is het nut van dit onderzoek voor u?

Als u weet waar uw doelgroep belang aan hecht, hebt u alle troeven in handen om uw aantrekkelijkheid als merk/werkgever te vergroten en uw discours daarop af te stemmen. En dat helpt u om een eigen employerbranding-strategie te ontwikkelen. 

Hoe ontwikkelt u een eigen employerbranding-strategie?

Dat was het opzet van dit laatste deel van deze Expert Community. Volgens Aurélie Robertet moet u in de eerste plaats een EVP (Employer Value Proposition) definiëren. Dat is cruciaal, wilt u een coherent discours brengen.

In een EVP staan de kwaliteiten waar een organisatie als werkgever het liefst mee geassocieerd wil worden. Anders gezegd: “Hoe wilt u als werkgever gezien worden?”.

Een doeltreffende EVP is opgesteld vanuit drie invalshoeken: strategisch (visie van de managers), van buitenaf (de perceptie van de doelgroep) en van binnenuit (de realiteit zoals de medewerkers ze beleven).

Een EVP helpt de activiteiten van het merk/werkgever te targeten en coördineren.

Meer weten over de EVP? Download onze praktische handleiding 'UBA Employer Value Proposition'

Employer branding