Trust Barometer: fake news als potentieel wapen baart zorgen

fake news.jpg

De Edelman Trust Barometer die dit jaar aan zijn 20ste editie toe is, peilde in oktober en november vorig jaar op 28 markten naar het vertrouwen van burgers en consumenten.

De voornaamste les dit jaar is dat volgens het onderzoek (dat niet gevoerd werd in België) ondanks een sterke globale economie en een bijna volledige tewerkstelling, de meerderheid van de respondenten in elke ontwikkelde markt niet gelooft dat ze binnen vijf jaar beter af zullen zijn. 56% denkt dat het kapitalisme in zijn huidige vorm de wereld meer kwaad berokkent dan goed doet.
 
De bekommernissen lopen uiteen. 83% van de werknemers maken zich zorgen om hun job de komende jaren. 57% vreest het respect en de waardigheid die ze in hun land genoten te verliezen. Bijna twee op drie vindt dat de technologische evolutie te snel gaat.
 
Op het vlak van media vreest 76% van de respondenten dat onbetrouwbare info en fake news als wapen kunnen worden gebruikt (+6% ten opzichte van 2018). Geen enkele instelling wordt als zowel competent als ethisch (de twee parameters om vertrouwen te bepalen) beschouwd. Business is volgens de respondenten de meest competente instelling; NGO’s vertegenwoordigen de meest ethische. Regeringen en media worden als zowel onbekwaam als onethisch afgedaan.

Gezien de competentie die aan business wordt toegeschreven, is het logisch dat van CEO’s verwacht wordt dat ze de lead nemen: 92% van de werknemers vindt dat CEO’s hun mening moeten geven over de issues van vandaag. Drie kwart denkt dat CEO’s het voortouw zouden moeten nemen inzake verandering, in plaats van op de regering te wachten.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IXp7ciGs08A&feature=emb_logo

Documenten

Research & Insights