Wat is Neuromarketing?

l’activité cérébrale.jpg

Neuromarketing is het gebruiken van de neurowetenschappelijke inzichten en onderzoeksmethoden binnen het marketing vakgebied. Neurowetenschap is de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van het zenuwstelsel.

Neuro-onderzoek brengt de werking van de hersenen in kaart.
Via metingen van de hersenactiviteit en het zenuwstelsel van een persoon bepaalt men welke soorten content de consument boeiend vindt. Bij neuromarketing meet je verschillende componenten van hersenactiviteit zoals emotionele binding, attentie en geheugen. Hersenonderzoek levert aldus inzicht in het brein van de klant.

Uit onderzoek blijkt dat 95% van onze beslissingen onbewust genomen worden. Door slim in te spelen op dit onbewuste gedrag kan je dit beïnvloeden en sturing geven. Hierdoor wordt het mogelijk om de consument beter te begrijpen en om communicatie beter af te stemmen op zijn interesses. Websites, reclame, winkelpunten en producten kunnen zo optimaal ontworpen of verbeterd worden.

E-commerce & Sales