De vaardigheden van de nieuwe marketeer

compétences.jpg

De rol van de Chief Marketing Officer is de afgelopen jaren snel veranderd. En de COVID-19 crisis vraagt nu meer dan ooit sterke vaardigheden van marketing teams. De juiste skillsets in een marketingteam krijgen is cruciaal voor het aansturen van effectieve communicatie.

In de WARC Guide van deze maand schrijft Joanna Reesby het artikel 'How to create a balanced, effective team'. Zij is partner van het executive search bureau Mission Bay. Reesby stelt vast dat de explosie van beschikbare data gezorgd heeft voor een enorme vermenigvuldiging van tools. "Van datamining en analyse tot categoriemanagement en segmentatie, van touchpointplanning tot programmatic, van monitoring en meting tot realtime campagneoptimalisatie: de vaardigheden die een marketeer nodig heeft zijn overweldigend".

De marketeers van vandaag moeten de fundamenten van het bouwen van merken in evenwicht brengen met technologie en creativiteit. Zij kunnen effectievere marketingteams ontwikkelen door te investeren in de vaardigheden van medewerkers, in soft skills en de implementatie van permanent leren. Marketing teams hebben behoefte aan een aanpak die toekomstgericht, flexibel en wendbaar is.

Veel organisaties hebben volgens haar ook te maken met "een onevenwicht in vaardigheden tussen de verschillende generaties". Jongere medewerkers zijn dikwijls sterk in digitale vaardigheden maar zwakker in strategie, terwijl het omgekeerde geldt voor meer ervaren medewerkers. Het bereiken van de juiste mix van vaardigheden om effectief te zijn, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, is dan ook uiterst belangrijk.

Reesby ziet drie specifieke acties die bedrijven ondernemen om excellente marketing teams te vormen:

  • ze rekruteren van buiten hun directe sector
  • ze investeren in continu leren
  • ze bouwen een flexibele interne cultuur op die gebaseerd is op netwerken in plaats van op hiërarchieën

Bron: WARC